K40-III 40W Chinese Laser Engraver

Från Stockholm Makerspace Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

SÅLD till Uppsala Makerspace hösten 2017

Spegelkrash.jpg
LaserBedDriveSystem.jpg

Generell Information

En 40W laser graverare/skärare konverterad med ARTaylor's styrkort och en modifierad version av Lasersaur. Maskinen är fortfarande under konvertering och testning, Mer info kommer.

Bra Länkar

Material som går att skära i en 40W laser (Dock säger dom att Teflon går bra vilket jag motsätter mig starkt, det utvecklar gaser av vätefluorid):


En nyinstallerad image av 4Gb SD-kortet som sitter i laserskäraren finns här:

Bra att veta

Nu startar Lasersaur automatiskt. Skulle man i framtiden av en eller annan råka ta bort autostarten så behöver man starta med argumenten "--raspberrypi" för att välja att det är en Raspberry Pi man använder och "-p"("--public") för att göra interfacet tillgängligt från andra datorer

För att köra programmet behöver man installera lite grejer sudo apt-get install python-dev pip && sudo pip install PIL

Våra modifikationer

I den version av lasersaur som finns is dagsläget (2013-07-07) är den förvalda seriellporten för Raspberry Pi fel så vi har ändrat rad 582 "SERIAL_PORT = "/dev/ttyAMA0" till "SERIAL_PORT = "/dev/ttyACM0"

Mjukvaran som används återfinns på

GCode Commands

Command	Params	Description
F	-	Set the feedrate (mm/min)
S	-	Set the laser intensity (PWM 0-255)
 
M3	S	Set Laser PPI (pulses per inch)
M4	S	Set Laser PPI (pulses per inch)
M5	-	Disable PPI (Set to 0)
M17	-	Wake up steppers
M18	-	Stop steppers (requires reset (“~”) to resume)
M80	-	Enable Air Assist
M81	-	Disable Air Assist
M82	-	Enable Aux1
M83	-	Disable Aux1
M105	-	Read temperature(s) (required for pronterface compatibility)
M106	-	Enable Air Assist (RepRap fan setting)
M107	-	Disable Air Assist (RepRap fan setting)
M114	-	Read current position
M204	S	Set acceleration (mm/s/s)
 

Command	Params	Description
G00	X,Y,Z,F	Seek to location
G01	X,Y,Z,F,S	Feed (cut) to location (F=feedrate, S=PWM 0-255)
G04	P	Dwell for P seconds (not enabled!)
G08	X,Y,Z,N,F,P	Raster Extension
G10	L	Set coordinate offset (L2, with X,Y,Z. L20 uses current position)
G20	-	Set units to Inches (in)
G21	-	Set units to Millimeters (mm)
G28	-	Run Home Cycle
G30	-	Run Home Cycle
G54	-	Select offset bank 0
G55	-	Select offset bank 1
G90	-	Set absolute mode
G91	-	Set relative mode

Detta stycke ska formateras om någon gång när jag orkar --Noah Christianson (diskussion) 7 juli 2013 kl. 06.12 (CEST)

Ägandeförhållande

Denna maskin ägs i nuläget av Erik Cederberg och Jonathan Solberg men det har pratats om att crowdfunda och därmed skänka till föreningen.
Denna maskin ägs nu mera av Stockholm Makerspace.

Underlag för instruktionsblad

  • Wikilänk: http://mkrspc.se/2d Qrcode.LaserEngraver.21237628.png
  • Kontakperson: Mållgan
  • Hur använda: Kom ihåg kylningen!
  • Kort info: En 40W laser graverare/skärare konverterad med ARTaylor's styrkort och en modifierad version av Lasersaur.
  • Vad kräver den för kunskaper/utbildning:
  • Material/tillbehör:
  • Status: Laserröret fn. trasigt, reparation pågår

Google

Github