KY-016

Från Stockholm Makerspace Wiki

Bild

Om sensorn

'RGB LED' är en RGB lysdiod vilket innebär att det är tre olikfärgade lysdioder i samma kapsel : en röd, en grön och en blå

Synonymer

KEYES color LED module, KY016, RGB LED, 014 3 color - full color LED module

Koppling

OBS!! Pinnen märkt - är jord, Pinnen märkt R är blå, Pinnen märkt G är grön, Pinnen märkt B är röd

Arduino exempelkod

int redpin = 11; // select the pin for the red LED
int bluepin = 10; // select the pin for the blue LED
int greenpin = 9 ;// select the pin for the green LED
int val;

void setup ()
{
 pinMode (redpin, OUTPUT);
 pinMode (bluepin, OUTPUT);
 pinMode (greenpin, OUTPUT);
}

void loop ()
{
 for (val = 255; val> 0; val --)
 {
  analogWrite (redpin, val);
  analogWrite (bluepin, 255-val);
  analogWrite (greenpin, 128-val);
  delay (1);
 }
 for (val = 0; val <255; val ++)
 {
  analogWrite (redpin, val);
  analogWrite (bluepin, 255-val);
  analogWrite (greenpin, 128-val);
  delay (1);
 }
}

Bibliotek