KY-022

Från Stockholm Makerspace Wiki

Bild

Om sensorn

'Infrared sensor receiver module' är en IR-sensor som man använder för att ta emot IR-signaler från exempelvis fjärrkontroller. Man behöver installera ett bibliotek för att använda den, biblioteket hittar du här

Synonymer

KEYES Infrared sensor receiver module, KY022, IR Sensor Module, 20 Infrared remote control module

Koppling

Arduino exempelkod

När du installerat biblioteket kan du öppna exempelsketchen IRrecvDemo under File/Examples/IRremote/

Bibliotek