Blästerskåp

Från Stockholm Makerspace Wiki
Pattern engraving using sandblasting

Hur Blästerskåpet funkar

Blästerskåpet använder en sand av aluminiumoxid för att blästra bort färg eller andra beläggningar från objekt. Blästersanden finns i botten av skåpet och sugs upp till pistolen och ut genom munstycket av tryckluft som regleras med fotpedalen. Sanden faller ner igenom gallret för att återanvändas. Damm som bildas fångas av den inkopplade dammsugaren.

Användning

Det är starkt rekommenderat att använda munskydd vid all användning av blästerskåpet.

Förbered rummet.

 • Se till att husets ventilation är igång. Efter kl 20.00 måste ventilationen forceras (1 timme i taget) genom att trycka på gröna knappen på pelaren i stora rummet (där försäljningen av frässtål var före 2023).
 • Stäng dörren mellan blästerrummet och kemförvaringen ordentligt.
 • Kontrollera att luftrenarens filter inte behöver bytas.
 • Säkerställ att dammsugarpåsen inte är full.

Kontrollera att

 1. Fönsterskyddet på insidan av rutan sitter fast ordentligt
  1. Vid brist: Åtgärda genom att:
   • Avlägsna den gamla filmen.
   • Rengöra glaset och närliggande ytor ordentligt. (Våttorka och avlägsna eventuella limrester med tex lacknafta).
   • Sätt fast ny film (finns i låda) och dra extra varv runt sidorna på skyddsfilmen så att den sluter helt tätt och inget damm tränger in och förstör din sikt.
 2. Handskarna är hela.
  1. Vid brist: Åtgärda genom att skruva bort dessa och laga hålet på lämpligt sätt. Kan du inte åtgärda, skriv en post på facebook så någon annan kan fånga upp det.
 3. Blästermedlet inte har sinat.
  1. Vid brist: Skriv i #blästerrummet på slack så får vi beställa hem en ny sändning, vi beställer oftast runt 200kg åt gången.
 4. Luftrenarens filter inte behöver bytas.
  1. Vid brist: Åtgärda genom att dammsuga rent grovfiltret eller i förekommande fall byta ut det helt.
 5. Dammsugarpåsen inte är full.
  1. Vid brist: Åtgärda genom att byta påse. Fulla påsar måste lämnas in på ÅVC och bör inte slängas bland brännbart i soprummet.

Töm dammet ur dammsugarens filter.

Dammsugaren som är kopplad till blästerskåpet står framför skåpet, och ska tömmas innan, under och efter användning.

Till vänster på dammsugaren finns det en mätare som indikerar rött då filtret måste tömmas. Filtret töms genom att när dammsugaren är igång stänga ventilen till höger och sedan vrida på vredet uppepå ett halvt varv. Maskinen kommer då att pulsera för att tömma filtret. Låt maskinen göra det i 3 minuter och vrid sedan tillbaka vredet och öppna ventilen igen. Har inte indikeringen gått tillbaka till grönt måste filtret i dammsugaren bytas.

Använd blästerskåpet

 • Ställ in allt som behövs i skåpet - tex det som ska blästras, verktyg, en liten borste osv.
 • Om fönstret eller belysningen är dålig så kan ett nytt fönsterskydd eller lampskydd sättas på. De ska finnas i en låda på hyllorna brevid kemskåpet (de kostar omkring 15 SEK styck, makerspace står för denna kostnad).
 • Stäng luckan och lås ner med båda spännena.
 • Sätt på hörselskydd och munskydd.
 • Sätt på dammsugaren med grön knapp och belysningen i blästerskåpet med röd knapp ovanpå skåpet.
 • Ibland kan det hjälpa att släcka taklamporna i rummet om ljuset från taklamporna reflekteras och det är svårt att se igenom fönstret.
 • Kontrollera flödet av tryckluft med fotpedalen och möjligtvis inställningen under skåpet till vänster.
 • Blästra aldrig rakt på handskarna eller fönstret - alltid neråt eller bakåt.

Efter användning

 • Innan du öppnar luckan vänta tills att det mesta av dammet har lagt sig (~60s).
 • Klappa ihop händerna i skåpet för att bli av med damm på handskarna.
 • Dammsug runt skåpet och i rummet (det hamnar alltid lite sand utanför när man öppnar och stänger luckan.)
 • Töm dammsugarens filter ordentligt.
 • Byt dammsugarpåse om påsen börjar bli full.
 • Kontrollera att luftrenaren är avstängd eller att timerfunktionen är aktiverad innan du lämnar rummet.

Blästermunstycken

Munstycket på blästern är i borkarbid som håller väldigt länge och behöver bytas mycket mer sällan än våra gamla i rosa keramik. Diametern på munstycket är runt 5mm nytt, och bör bytas när diametern når över 7mm. Detta bör ta iaf 50-100 timmars körning. Nya munstycken ligger i lådan med tillbehör till blästern. Munstyckena är inte riktigt tighta mot diametern inne i blästerpistolen även om dom tätar korrekt mot sätet där blästermediet kommer (skiljer typ en mm mot de keramikmunstycken vi hade tidigare), men tre varv runt med Clas Ohlsons svarta gaffatejp är lagom för att få dom att bli tighta.

Storleken på munstycke är väldigt viktig, är munstycket för utslitet så får man ingen fart på blästermediet med den mängden luft som finns att tillgå, och det upplevs som att det går väldigt långsamt.

Vår kompressor klarar generera runt 1200 liter luft per minut, och sen har vi tankar på ett par hundra liter så att vi kan ta ut mer luft under kortare tid. Ett 5mm munstycke med 4 bar framme vid munstycket kräver runt 850 liter i minuten för att fungera optimalt. Går man upp till 6.5mm munstycke så behövs 1500 liter i minuten, och ett 8mm munstycke kräver 2500 liter i minuten vid 4 bar. Därför så märks det om man använder ett utslitet munstycke, blästern kommer inte kännas särskilt effektiv.

Mer information

Det finns andra blästermedel att byta till, men det är väldigt viktigt att de inte blandas och att man inte lämnar maskinen med något annat blästermedium. Blästermediet som ska finnas i blästern ska alltid vara Aluminiumoxid när du lämnar maskinen för dagen.

http://www.verktygsstallet.se/sortiment/blastring/maskiner/blasterkabin-sbc-420/

Blästermediet är brun aluminium oxid.

Here is a wikipage with steps for engraving using the sandblasting cabinet: Engraving with Sandblasting / gravering med sandblästring

Bilder