Centraldammsugare, Electrolux Volta

Från Stockholm Makerspace Wiki

Nostalgi

Denna sida är inte längre aktuell och sparas främst av nostalgiska skäl.


'Snabbfakta Centraldammsugare, Electrolux Volta
Användning: Fri användning
Modell: Electrolux Volta
Plats: Trärummet

Generell Information

Centraldammsugare Electrolux Volta fungerar som spånsug i Trärummet. Under centraldammsugaren är en cyklonseparator installerad för filtrera bort huvuddelen av allt spån och damm.

Status

2017-02-10: Installerad och fungerar men endast en port som kan användas

Logg

2017-02-10: Installerad och fungerar, men kabeldragning för brytare skulle behöva snyggas till, fler blast gates byggas osv.

Att göra

I prioordning av Per B #2073

  • Jorda ståltrådarna som är dragna i rören för att förhindra statisk elektricitet?
  • Ordna längre slang/slangar (skulle göra det möjligt att tex. dammsuga golvet).
  • Snygga kabeldragningen till brytarna vid spånsugsportarna.
  • Dra utblåset direkt till ventilationen. För att detta ska vara möjligt måste ventilationsfläkten flyttas så att utblåset från centraldammsugaren kan monteras efter ventilationsfläkten.
  • Dra fram rör till fler platser (är förberett och rör finns)
  • Dra in rör till portalfräsen och installera en brytare inne i metallrummet (helst timer så spånsugen inte brinner upp)
  • Byta plastfatet som cyklonseparatorn är monterad på. Den imploderar nästan av undertrycket.

Ägandeförhållande

Ägs av Stockholm Makerspace?