EMCO Maximat 11

Från Stockholm Makerspace Wiki
Snabbfakta Metallsvarv EMCO Maximat 11
Användning: Fri användning
Modell: EMCO Maximat 11
Arbetsyta: ??
Effekt: ?? W
Bokning: Först till kvarn
Kostnad: Fri
Loggning: Inget
Plats: Metallrummet

Generell Information

Både fräsen och dubbdockan har Morsekona 2. En ER25 spänhylsechuck med MK2 finns till båda, och delar spännhylsor med den som finns till Terco-fräsen.

Säkerhet

En svarv har stora krafter och höga rotationshastigheter inblandade vilket är en farlig kombination. Här är några säkerhetstips.

 • Vår modell av svarv är inte utrustad med en broms, så god säkerhet är extra viktigt.
 • Släpp aldrig chucknyckeln med handen när den sitter i maskinen. Lägg alltid nyckeln vid sidan av och kontrollera alltid att den är borttagen ur maskinen innan du vrider på startreglaget. Dödlig fara om maskin startas med chucknyckeln i.
 • Använd inte handskar. De kan snurra in sig i rotarande delar och dra med sig bäraren in i maskinen.
 • Ha inga löst hängande kläder som kan fastna i maskinen, stora ärmar, långärmat utan muddar t.ex. Om kläderna fastnar i den roterande maskinen hinner du inte stoppa maskinen.
 • Inga armband, ringar, snoddar till huvjackor, löst hängande halsband och liknande som kan fastna i en roterande del.
 • Knyt upp långt hår så det inte kan hamna framför dig eller på annat sätt in i maskinen.
 • Använd skyddsglasögon. Spån och avbrutna verktyg kan hamna vart som helst med lite otur.
 • Använd avskärmning om möjligt för att minska risken för flygande spån och trasiga verktyg.
 • Snurra spindeln något varv för hand innan du startar motorn för att se till att allt kan rotera fritt.
 • Verktyg och material kan bli varma vid bearbetning.
 • Om du filar eller slipar med sandpapper/smärgelduk, ta reda på hur man håller dessa säkert.
 • Orientera dig om vart första hjälpen utrustning och larm-möjlighet finns.

Material

Ej tillåtet: Trä, glasfiber, kolfiber, keramer.

Tillåtna material: Metall samt plast utan fiberarmering.

Maskinen har oskyddade gejdar som skall vara täckta av ett lager klistrig gejderolja. Damm från till exempel trä suger upp oljan och bildar en klistrig massa som hindrar smörjningen från att fungera och orsakar ett snabbare slitage. Glas- och kolfiberarmerad plast, samt olika former av keramer bildar dessutom ett damm som i sig är slipande och nöter på maskinen.


Handhavande av maskinen

Viktiga riktlinjer för handhavande, från manualen

 1. Alla reglage skall ställas så de vilar helt i sina fasta lägen.
 2. Växla hastighet och matning endast när maskinen är avstängd.
 3. Brytpinnen för ledskruven är tillverkad av en särskild legering. Använd inget annat material för att ersätta den när den gått av pga överbelastning eller felaktigt handhavande.
 4. Använd inte tryckluft för att städa maskinen, spånor och smuts kan blåsa in i motor, lager och gejdar.
 5. Efter användning av vattenkylning, torka rent och olja maskinen.
 6. Drivremmen måste ha korrekt spänning.
 7. Hamra aldrig på spindeln, då dess precisionslager tar skada av det.
 8. Smörj enligt instruktionerna i manualen. Se manualen s.26 - 27, viktigast är: gejdolja på gejdarna, även på ledskruven vid gängning.

Att starta maskinen, från manualen

 1. Se till att maskinen är inkopplad till elnätet.
 2. Ställ in önskad hastighet och matning på växellådan. Se manualen s.24-25 för några rekommenderade skärdata.
 3. Ställ den röd/gula säkerhethetsbrytaren i på-läge. (Går endast att göra när maskinen är spänningssatt)
 4. Ställ motorbrytaren till önskad riktning och hastighet

Övrigt

 1. Inget reglage kräver någon stor kraft för att manövrera. Snurra huvudspindeln långsamt några varv för hand medan växlingen sker. Särskilt växlarna för matning kan kräva lite tålamod, där kan man behöva snurra spindeln ganska långt innan de går in.
 2. Konan på frästillsatsen är av morsetyp och fastnar lätt om dragstången dras åt för hårt. Använd en insexnyckel, men dra inte åt för kung och fosterland, kökskranskraft räcker. För att lossa den, lätta 2-3 varv så att maximalt antal gängor fortfarande är i ingrepp och knacka med en hammare rakt ner på dragstången för att få konan att släppa.
 3. Kolla gärna igenom manualen (länk nedan).

Verktyg

Följande ER25 spännhylsor finns (nov 2015): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm.

Borrar 15-23

Digitalskalor / DRO

Svarven är utrustad med en Ditron D80 DRO och magnetiska skalor med 5µm upplösning.

Ditron D80 DRO
Ditron D80 DRO

Manualen kan du hitta här

Teknisk data

Centrumhöjd (Center height): 140 mm

Dubbavstånd (Distance between centers): 650 mm

Svarvdiameter över prisman (swing over bed): 280 mm

Svarvdiameter över tvärslid (Swing over cross slide): 170mm

Svarvbäddens bredd (Width of lathe bed): 155 mm

Rörelse toppslid (Travel of the top slide): 100 mm

Rörelse tvärslid (Travel of the cross slide): 135 mm

Ledarskruvens diameter (Lead screw diameter): 20 mm

Ledarskruvens gängstigning (Lead screw pitch): 3 mm

(Self-Centering chuck diameter): 140 mm

(Independent chuck diameter): 152 mm

(Face Plate Diameter): 254 mm

Vikt (netto): 170 kg

Spindeldocka (Head stock)

Spindelgenomgång (Hole through spindle): 26 mm

Spindelkona (Spindle taper): Morsekona 4 (MT4)

Spindelnos (Spindle nose) enl. DIN 55021: size 3

Antal spindelhastigheter: 8 (2 motorhastigheter, 4 växlar)

Varvtal: 55 - 2200 varv/min

Dubbdocka(Tailstock)

Diameter, pinol (Center sleeve diameter) : 30 mm

Dubbdockspinolens rörelse (Stroke of center sleeve) 80 mm

Inre kona (Inside taper): Morsekona 2 (MT2)

Sidoförskjutning (Set-over): +10 mm -8 mm

Manual

Manual mm (dropbox)

Manual(PDF)

Reservdelar och sprängskisser(PDF)


Reservdelar

Bra länkar

Inspiration

Logg

 • Första veckan November '14: Verktyg införskaffade - ny borrchuck till svarven (B22 kona), lettringsverktyg med 3 par trissor, stickskär.
 • 2014-11-8 (Sven,#1889): Tog isär, rengjorde, och monterade ihop mothållet, men 'Nyckeln' i spåret kan ha blivit skadat, ska undersökas snarast.
 • 2014-11-9 (Sven,#1889): Ny spårnyckel tillverkad, installerad.
 • 2014-11-26 (Erik,#1005): Nytt borrchucksdorn B22 inköpt till chucken Sven skriver om ovan.
 • 2014-12-01 (Sven,#1889): Chuckskydd och brytpinne liknande originalet installerade.

Planer för framtiden / Att göra

 • Nov 2015: Dubbdockan rör sig nu lättare, nya handtag är beställda till maskinen också. Dubbdockan måste dock centreras.
 • Montera nya spakar (beställda)
 • Kontrollera ovanstående om mothållet, byt ut nyckeln eventuellt.
 • Tillverka nya brytpinnar (EMCO del nr. C6A 070 190) av originaltyp.
  Ritning till brytpinnen
 • Tillverka montering för chuckskyddet som finns, som egentligen hör till en annan svarv.


Ägareförhållande

Utlånad av Sten Barkman till Stockholm Makerspace, vill ha tillbaka den om vi slutar finnas före honom, i det omvända fallet får vi den.

Gallery