Etstank

Från Stockholm Makerspace Wiki
Etstank


UV-Låda för kretskort

Snabbfakta Etstank
Användning: Fri användning
Tillverkare: Solectro
Max. Laminatstorlek 250 x 365mm

Handhavande

Fil:Etsning.pdf

Dokument

Fil:Ets-aggregat.pdf

Fil:Faktura.pdf

Ägandeförhållande

Donerad till Stockholm Makerspace av Björn Persson