Industrikylare

Från Stockholm Makerspace Wiki

Spacet har två st industrikylare, CW-5200 och CW-3000. CW-5200 har större kylkapacitet än CW-3000. CW-5200 har en kompressor så kan kyla under rumstemperatur medan CW-3000 kyler endast mot luften i rummet.

CW-5200

Installerad vid Redsail Laser

Kyler vattnet med två fläktar och en radiator, samt en kompressor så den kan kyla ner under rumstemperatur. Tänk på att det bildas kondens längs rören när vattnet är under rumstemperaturen. Kylaren i sig har isolering för att hantera eventuell kondens.

Kretsen för flödeslarmet har blivit modifierad. Pumpen och 24V DC adapter är bytta.

Flödessensorerna är seriekopplad så krävs flöde över båda för att det inte ska larma.

Blandningen för lasern är 25% glykol, resten destillerat/batteri vatten.

Larm

 • Flödeslarm via två flödesmätare(Hall sensorer) i serie, en på varje outlet. Vid larm tänds röda lampan och ljud.
 • Justerbara temperaturlarm via displayen. Relaterade larm visas på displayen(E1 till E5), samt med konstant pipande ljud.
 • OBS: Endast flödeslarm ges ut via "Alarm out" på baksidan, ej temperaturlarm.
Larm Orsak
Röd lampa, ljud Blockerat flöde, trasig flödessensor
"Alarm out" baksida Blockerat flöde, trasig flödessensor
E1 Över gränsen för hög rumstemperatur
E2 Över gränsen för hög vattentemperatur
E3 Under gränsen för låg vattentemperatur
E4 Fel på sensor för rumstemperatur
E5 Fel på sensor för vattentemperatur, temperatur över 70C

Kontroll och display

Displayen har fyra knappar, RST, SET, uppåtpil (↑), och nedåtpil (↓).

OBS: RST används för att ställa in nya parametervärden, SET går tillbaka utan att ändra värdet.

Fabriksåterställning

Innan du startar maskinen, håll in båda ↓↑ knapparna tills displayen visar rE. Kylaren fabrikåterställs 6 sekunder efter att rE visats.

Ändring av temperatur

 1. Tryck på SET för att gå in läget för att styra temperaturen. Den går också att ändra via de avancerade inställningarna, se längre nere i nästa sektion under parameterinställningar. D1 kommer att blinka.
 2. I intelligent läge visas temperaturskillnaden mellan vatten och luften, parameter F1.
 3. I konstant läge visas den valda temperaturen via parameter F0.
 4. Använd ↑↓ för att ändra värdet och tryck sedan på RST för att bekräfta, eller SET för att gå ur utan att ändra värdet.

Parameterinställningar

 1. För att gå in i parameterinställningarna håll in SET och ↑ i fem sekunder tills 0 visas.
 2. Mata in lösenordet genom att använda ↓↑, tryck sedan på SET. Standardlösen är 8.
 3. F0 kommer nu att visas och D1 blinkar.
 4. Välj parameter med ↓↑ och SET. Nuvarande värdet för parametern visas.
 5. Ändra parameterns värde med ↓↑. Använd RST för att bekräfta det nya värdet, och SET för att gå tillbaka utan att spara nya värdet.
 6. Gå ut ur F menyerna med RST, vattentemperaturen kommer nu att visas igen.
Parameter Vad Värden Note
F0 Temperatur F9~F8 Vid konstant läge
F1 Temperaturskillnad -15 till +5 Vid intelligent läge
F2 Cooling hysteresis 0.1 till 3.0
F3 Läge 0 eller 1 1: intelligent 0: konstant
F4 Alarm för över hög vattentemperatur 1 till 20
F5 Alarm för över låg vattentemperatur 1 till 20
F6 Alarm för över hög rumstemperatur 40 till 50
F7 Lösenord 00 till 99 Standard är 8
F8 Högsta tillåtna vattentemperatur F0 till 40
F9 Lägsta tillåtna vattentemperatur 1 till F0

El krets

Modifierad med ledlampor istället för neonlampor och 24V DC på reläet istället för 230V AC. Pga bytet till 24V på reläet så är summern utbytt till en 7-15V DC istället för en som drivs av 230V. En 80mm fläkt är tillagad för kylning av motstånden.

Observera att kylaren har både 230V AC och 24V DC och att det inte är helt uppenbart vad som är vad så var försiktig. De flesta av 230V AC kablarna är markerade med lapp.

Generellt är röd kabel plus, svart och blå är nollan/minus.

Krets för flödeslarm

Signalen ifrån flödessensorn går via gul kabel och är 0-24V, 0 vid blockerat flöde, 24V vid fullt.

 • Summern drivs av 7-15V, 20mA vid 12V
 • 80mm fläkten drivs med 12V, 120mA
 • Två leds, ca 10mA

Motståndet till summern är anpassat så att den drar ca 12V. Motstånden som sitter i är högre watt än vad som behövs eftersom det var det som fanns. I kretsen anges ungefärliga min värden på W för motstånden.

Reläet

Reläet som används är JQX-13F 2Z5

Reläet styrs av pin 13 och 14.

När reläet är av så är pin 1 och 9 kopplade, samt pin 4 och 12 kopplade. När volten in på pin 13 och 14 är hög nog så triggas reläet och pin 5 och 9 blir kopplade, samt pin 8 och 12.

Signal in (gul kabel) sitter på pin 13. 24V in (röd kabel) som går via flödessensorerna sitter på pin 14.

Kablarna för "Alarm out" på baksidan av kylaren sitter på pin 1,5, 9.

Pin 12 har 24V för lamporna och summern så 24V skickas ut på antingen pin 4 eller 8 beroende på reläets läge.

Logg

2021-01: Neonlampa utbytt till led, utbytt summer. Reläets 230V AC krets ändrad till 24V DC.

2020-11: Pump och 24V DC adapter utbytt

CW-3000

Installerad vid Portalfräsen

Kyler vattnet mot rumstemperaturen via en fläkt och spiral av rör. Den har ingen kompressor så kan därför inte komma ner under rumstemperatur.

Larm

 • Flödeslarm via en Hall sensor på vatten outlet.
 • Larmar vid 60C vattentemperatur, ej justerbart.
 • OBS: Det verkar som att endast flödeslarm ges ut via "Alarm out" på baksidan, ej temperatur larm.

El krets

Original

Observera att kretsen har både 230V AC och 24V DC och att det inte är helt uppenbart vad som är vad så var försiktig.

Lamporna är neonlampor och sitter på 230V AC.

Logg