Jordanslutningar

Från Stockholm Makerspace Wiki

Jordsanslutningen flyttas lätt till rätt plats för respektive maskin.

Det är bajonettfattning. Skruva medurs för att låsa, moturs för att lossa. Skruva försiktigt, men ändå så att de sitter ordentligt.