K40-III 40W Chinese Laser Engraver

Från Stockholm Makerspace Wiki

Nostalgi

Denna sida är inte längre aktuell och sparas främst av nostalgiska skäl.


SÅLD till Uppsala Makerspace hösten 2017

Generell Information

En 40W laser graverare/skärare konverterad med ARTaylor's styrkort och en modifierad version av Lasersaur. Maskinen är fortfarande under konvertering och testning, Mer info kommer.

Bra Länkar

Material som går att skära i en 40W laser (Dock säger dom att Teflon går bra vilket jag motsätter mig starkt, det utvecklar gaser av vätefluorid):


En nyinstallerad image av 4Gb SD-kortet som sitter i laserskäraren finns här:

Bra att veta

Nu startar Lasersaur automatiskt. Skulle man i framtiden av en eller annan råka ta bort autostarten så behöver man starta med argumenten "--raspberrypi" för att välja att det är en Raspberry Pi man använder och "-p"("--public") för att göra interfacet tillgängligt från andra datorer

För att köra programmet behöver man installera lite grejer sudo apt-get install python-dev pip && sudo pip install PIL

Våra modifikationer

I den version av lasersaur som finns is dagsläget (2013-07-07) är den förvalda seriellporten för Raspberry Pi fel så vi har ändrat rad 582 "SERIAL_PORT = "/dev/ttyAMA0" till "SERIAL_PORT = "/dev/ttyACM0"

Mjukvaran som används återfinns på

GCode Commands

Command	Params	Description
F	-	Set the feedrate (mm/min)
S	-	Set the laser intensity (PWM 0-255)
 
M3	S	Set Laser PPI (pulses per inch)
M4	S	Set Laser PPI (pulses per inch)
M5	-	Disable PPI (Set to 0)
M17	-	Wake up steppers
M18	-	Stop steppers (requires reset (“~”) to resume)
M80	-	Enable Air Assist
M81	-	Disable Air Assist
M82	-	Enable Aux1
M83	-	Disable Aux1
M105	-	Read temperature(s) (required for pronterface compatibility)
M106	-	Enable Air Assist (RepRap fan setting)
M107	-	Disable Air Assist (RepRap fan setting)
M114	-	Read current position
M204	S	Set acceleration (mm/s/s)
 

Command	Params	Description
G00	X,Y,Z,F	Seek to location
G01	X,Y,Z,F,S	Feed (cut) to location (F=feedrate, S=PWM 0-255)
G04	P	Dwell for P seconds (not enabled!)
G08	X,Y,Z,N,F,P	Raster Extension
G10	L	Set coordinate offset (L2, with X,Y,Z. L20 uses current position)
G20	-	Set units to Inches (in)
G21	-	Set units to Millimeters (mm)
G28	-	Run Home Cycle
G30	-	Run Home Cycle
G54	-	Select offset bank 0
G55	-	Select offset bank 1
G90	-	Set absolute mode
G91	-	Set relative mode

Detta stycke ska formateras om någon gång när jag orkar --Noah Christianson (diskussion) 7 juli 2013 kl. 06.12 (CEST)

Ägandeförhållande

Denna maskin ägs i nuläget av Erik Cederberg och Jonathan Solberg men det har pratats om att crowdfunda och därmed skänka till föreningen.
Denna maskin ägs nu mera av Stockholm Makerspace.

Underlag för instruktionsblad

  • Wikilänk: http://mkrspc.se/2d
  • Kontakperson: Mållgan
  • Hur använda: Kom ihåg kylningen!
  • Kort info: En 40W laser graverare/skärare konverterad med ARTaylor's styrkort och en modifierad version av Lasersaur.
  • Vad kräver den för kunskaper/utbildning:
  • Material/tillbehör:
  • Status: Laserröret fn. trasigt, reparation pågår

Google

Github