Kameraövervakning

Från Stockholm Makerspace Wiki

Föreningen har de sista åren växt sig dubbelt så stor och för att även framöver kunna säkerställa allas trygghet och ansvarstagande så kommer föreningen att driftsätta ett kameraövervakningssystem i våra lokaler från den 2021-08-11 efter beslut från årsmötet. Under förarbetet har föreningen fört en dialog med aktiva labbmedlemmar (Labbmedlemsmöte 2019-10-24) för att inhämta medlemmars tankar och åsikter. Förarbetet har resulterat i ett dokument som beskriver hur föreningens styrelse skall och får använda kameraövervakningen i föreningens verksamhet. Driftsättningen sker i enhetlighet med det beslut som föreningens medlemmar fattade under årsmötet 2020-06-14.

Styrdokument

I följande styrdokument kan du läsa hur kameraövervakningen kan användas av styrelsen.


Har du några tankar och funderingar kring kameraövervakningen så får du gärna kontakta styrelsen på [email protected].


Camera surveillance