Kemppi Kempomat 2100 MIG/MAG-Svets

Från Stockholm Makerspace Wiki
Snabbfakta Kemppi Kempomat 2100
Användning: Kräver genomgången kurs
Modell: Kemppi Kempomat 2100
Typ av svets: MIG / MAG
Max strömstyrka: 200A @ 25% / 100A @ 100%
Spänningssteg: 10st
Trådtjocklek: 0.6-1.2mm
Svetspistol: Gaskyld

Generell Information

MIG/MAG-Svets, Kemppi Kempomat 2100. Används för stål/järn, ej rostfritt eller aluminium.

Allmänt

Här använder vi en Argonblandning med Koldioxid (så vi använder MAG), När du svetsar måste du ansluta jordklämman till arbetsstycket för att returströmmen ska ha någonstans att gå. Jordklämman bör sättas relativt nära svetspunkten (det vill säga inte en halvmeter bort eller liknande) men samtidigt så långt bort att klämman inte riskerar att skadas av värmen.

 • Slitdelar, kåpa
 • Svetsspray i munstycke
 • Inställningar
  • Strömstyrka (0 - 200A markerat med 1 till 9 på svetsen, bra med 5-6 som utgångsvärde)
  • Trådmatningshastighet (0-18 m/min, bra med 5-7 som utgångsvärde)
  • Gasflöde (0-20 l/min, bra med 10 l/min som utgångsvärde)

Kom ihåg lista

Innan du börjar svetsa:

 • Sätt igång gas, kontrollera flödet (ungefär 5-7 l/m)
 • Inställningar efter materialtjocklek (matningshastighet och spänning)
 • Placera utsug av svetsrök
 • Glöm inte jordklämman


När du är klar:

 • Stäng av gas
 • Städa efter dig
 • ..

Förberedelser för att svetsa (MAG)

 • Dra i spaken för att dra igång gasen. Regelera med regulatorn till 10 l/min
 • Ställ in gasflödet
  • Håll munstycket uppåt och tryck på knappen i ett par sekunder för att släppa fram gas och kontrollera att flöded är korrekt
 • Kontrollera tråden
 • Ställ in trådmatning. Mata inte tillbaks tråd.
 • Kapa tråden så den sticker ut cirka 20mm
 • Kontrollera polaritet
 • Kontrollera induktans
 • Jordklämman
  • Se till att rätt jordanslutning är inkopplad.
  • Sätt jordklämman så nära där du ska svetsa som möjligt. För då minimerar man risken och värmen.
  • Se till att du har bra kontakt. Det är 90% av svetsning.
 • Punktutsug
  • Starta fläkten
  • Placera utsugen nära arbetsstycket
  • Inte för nära, får inte suga bort skyddsgasen

MAG-svetsa

Punktsvetsa

Det är bra att fixera med punktsvetsning först. Järn rör sig när det blir varmt.

När du svetsat en punkt, gör nästa inom 5 sek.

Svetsa

 1. Kontrollera att du gjort alla förberedelser.
 2. Sikta var du ska börja i svetsen.
 3. Tryck på knappen på handtaget. Det finns endast av/på. Det slår igång gas, trådmatning och ström. Tråden blir då ledande.
 4. Dra handtaget långsamt där du vill svetsa.
  • Ligg emot med munstycket
  • Titta på smältan så att den ser bra ut och för att se hur snabbt du kan dra framåt.
  • Pendla på svetsen så att du inte svetsar fast och för att få en djupare svetsfog.
 5. Slå av gasen. Regulatorn visar fortfarande tryck men det är det trycket som ligger mellan regulatorn och flaskan.
 6. Låt ämnet svalna. OBS! Flytta alltid varmt och nysvetsat material med verktyg, inte med handskar för det sliter på handskarna och det kan göra ont.
 7. Städa. Svetsa aldrig i bordet på Stockholm Makerspace, för vi vill ha kvar ett väl fungerande och rakt bord. Häng inte upp varma munstycken utan låt de svalna först

Bra Länkar