Kemppi MasterTig 2500W TIG-Svets

Från Stockholm Makerspace Wiki

Nostalgi

Denna sida är inte längre aktuell och sparas främst av nostalgiska skäl.


Snabbfakta Kemppi MasterTIG 2500W
Användning: Kräver genomgången kurs
Modell: Kemppi MasterTIG 2500W AC/DC
Typ av svets: AC/DC TIG & Pinne/MMA
Max strömstyrka: 250A @ 70% / 220A @ 100%
Elektrodstorlek TIG: upp till 3.2mm
Brännare TIG: Vattenkyld, storlek 20
Elektrodstorlek MMA: upp till 5mm

Generell Information

TIG/MMA-Svets, Kemppi Mastertig 2500w. Används för all metall

 • Manualer:

Bruksanvisning: Fil:Mastertig acdc bruksanvisning.pdf

Service manual: Fil:Mastertig acdc service manual.pdf

datablad: Fil:Mastertig acdc datablad.pdf

Kom ihåg lista

Innan du börjar svetsa:

 • Vid tig-svetsning sätt igång gas, kontrollera flödet (ungefär 7 l/m)
 • Inställningar:
 • Strömstyrka (till TIG 20-30A/mm gods och till MMA kolla på paketet)
 • Upslope / Downslope (TIG)
 • Preflow / Postflow = förströmningsgasflöde / efterströmningsgasflöde (TIG)
 • Placera utsug av svetsrök
 • Glöm inte jordklämman


När du är klar:

 • Stäng av gas
 • Städa efter dig
 • ...