Kompressor Mattei ERC507L

Från Stockholm Makerspace Wiki
Snabbfakta Kompressor ERC507L
Effekt: 7,5 kW
Tryck: 7,5 bar
Flöde: 1,38 m³/min
Nominellt varvtal: 1460 varv/min
Vikt: 170 kg
Tillverkningsår: 2005
Plats: Förrådet

Användning

OBS. Denna kompressor skall ALDRIG nödstoppas i onödan, då det resulterar i att olja slungas ut i luftfiltret som då behöver bytas. OBS.

Lokalen har ett tryckluftsnät draget från denna kompressor, med uttag i alla rum.

Service

Normalt sett ska kompressorn alltid vara påslagen. Vänligen undvik att stänga av den eller serva den utan att få tillstånd från t ex Erik Cederberg.

Olja

Denna kompressor kräver en väldigt specifik olja för lamellkompressorer. Fyll aldrig på med vanlig motorolja eller annan olja som inte är anpassad för just denna typ av lamellkompressor, eftersom det får kompressorn att skära ihop. Det finns ett glasfönster som visar den nuvarande oljnivån.

Start/stopp

Nödstoppet är den stora röda knappen med gul bakgrund. Kompressorn får normalt sett inte stoppas med nödstoppet, genom att öppna luckan eller genom att dra ur strömmen, medan motorn är igång. Olja slungas då tillbaka i filtret och skapar haveri. För att stoppa kompressorn, annat än i absoluta nödfall, tryck den röda knappen stop (arresto). Motorn går i c:a 2 minuter till utan att producera ytterligare tryck. Först när den har stannat av sig själv får strömmen brytas.

High temp. (alta temp.) lyser om kompressorn har stannat av temperatursäkringen, samt efter att nödstoppet har aktiverats och återställts. Trip reset (blocco) måste då tryckas för att återställa säkringen innan kompressorn kan driftsättas igen. Om kompressorn nödstoppats måste den servas innan den körs igen!

Det gröna vredet kontrollerar kompressorns styrningsläge. I läge cont. så hålls alltid trycket när det satta värdet. I läge auto så sätts inte motorn på förrän trycket har nått under en viss miniminivå. Kompressorn ska alltid vara ställd i läge auto, för att begränsa mängden ljud i lokalen och spara drifttimmar.

Locket kan öppnas med en trekantsnyckel. En 3D-printad sådan sitter för tillfället i låset. Tänk på att du måste trycka på locket vid stängning för att kunna låsa låset, annars riskerar du att förstöra nyckeln om du tar i för hårt när kolven tar emot. Tänk på att locket har ett interlock som stänger av motorn hårt vid öppning, på samma sätt som nödstoppet, och därmed föreligger samma varning som för nödstoppet.

Logg

2019-11-10: Kompressorn går kontinuerligt sen dagen innan trots att vredet är i Auto-läge. Avstängning med Arreto-knappen och uppstart löser problemet och den stänger ner motorn vid 7,5 bar som den ska.

2019-05-17: Kompressorn startar inte automatiskt. En omstart (med Arreto-knappen) och uppstart drar igång den igen.

2016-01-18: Systemet är färdiginkopplat och driftsatt.

2016-01-15: Översyn gjord av en tekniker från | Kista kompressorservice. Kompressorn behövde ett nytt luftfilter på grund av att nödstopp har lett till en stor mängd olja i filtret, men inte någon service i övrigt.

2016-01-11: Kompressor inflyttad i förrådet

Historia

Kompressorn stod tidigare i husets kompressorrum (nuvarande THINGS-förrådet, bredvid biolabbet), och när THINGS behövde mer förrådsyta så blev vi erbjudna att ta över kompressorn mot att vi städade ur rummet och demonterade allt som satt där inne.