Kyltork Mattei MD20

Från Stockholm Makerspace Wiki

Kyltorken som står i förrådet, införskaffad 2022-05


Den tål max 45C men ska helst hållas sig under 40C för att hinna hänga med kompressorn.


Den behöver visst underhåll ibland

  • Blås ur den med max 3 bar tryckluft
  • Se manualen