Lödröksug

Från Stockholm Makerspace Wiki
Lödrökssug fläkt

Använder Xytronic filter. Filter byttes juni 2019 och då fanns det ungefär 2 uppsättningar kvar.