Larm

Från Stockholm Makerspace Wiki

Brandlarm

Brandlarm i lokalen går ut med ljus och ljudsignal. Om brandlarmet löser ut, Rädda, Varna, Larma, Släck.

Om du har möjlighet efter det, kontakta Akademiska Hus jour på 020-55 20 00, även om det INTE brinner. Vi blir debiterade för utryckning om Akademiska måste åka dit själva och konstatera att det inte brinner.

AWLs larm

AWL har ett inbrottslarm som varnar ljudligt innan det larmar på automatiskt. Det larmar på automatiskt vid 16:00 och 20:00 om det varit avstängt. Vid automatisk pålarmning så tjuter det som en skrikande döende fågel en gång var 10:e sekund ungefär, i totalt några minuter. Därefter slutar det låta.

Detta är helt normalt och har inget med Stockholm Makerspace att göra! :)