Luna SP1000

Från Stockholm Makerspace Wiki

Nostalgi

Denna sida är inte längre aktuell och sparas främst av nostalgiska skäl.


Snabbfakta Träsvarv Luna SP1000
Användning: Fri användning
Modell: Luna SP1000
Arbetsyta: ??
Effekt: ?? W
Bokning: Först till kvarn
Kostnad: Fri
Loggning: Inget
Plats: Trärummet

Generell Information

Maskinen såldes hösten 2019 Maskinen heter Luna SP1000, det är en eldriven motor som kör på en hastighet men går att växla till 750, 1500 och 3000 varv/min med hjälp av att flytta på ett band som ligger i motorhuset. Man sätter på svarven genom att vrida på/av knappen liggandes på motorhuset.

Det finns två nödstopp tillgängliga på var sida om maskinen. 

Material

Det finns för närvarande en chuck som man kan använda för att göra skålar och en dubb för spindelarbete. Chucken kan endast fästas på svarven med hjälp av en adapter. Mothållet är vid skrivandets punkt ej centrerat.

På vänster sida ligger svarvstål uppradade som är fria att använda, en mall för att mäta vilken vinkel som svarvstålet har på eggen hänger ovanför våt-slipen i metallrummet.

Verktyg

Samma som ovan

Mjukvara

-

Manual

Handhavande av maskinen

För att använda svarven bör man ha gått tillhörande svarvkurs, denna hålls vid visat intresse.

Reservdelar

Bra länkar

Logg

Planer för framtiden / Att göra

Köpa nya svarvstål av högre kvalitet samt att köpa en fungerande motdubb och borrchuck. Centrera mothållet.

Ägareförhållande

Ägs av Stockholm Makerspace. Inköpt 2017.

Gallery