Memberbooth

Från Stockholm Makerspace Wiki
Memberbooth
Memberbooth
Mjukvara: https://github.com/makerspace/memberbooth

Memberbooth (eller Medlemsbåset på svenska) är föreningens servicekiosk. På den kan man se info om sitt medlemskap, och skriva ut olika sorters personliga etiketter: namnlappar, etiketter till projekt (se direktiv för medlemsförvaring), och etiketter till labblådor.

Man loggar in på den med sitt medlemsnummer och en personlig pinkod. Pinkoden kan man både se och ändra på sin medlemssida.

Tjänster

  • Kontrollera när föreningsmedlemskap respektive labbmedlemskap löper ut.
  • Skriva ut etikett till projektförvaring (labblåda).
  • Skriva ut märkning till temporär förvaring.
  • Skriva ut märkning till brandfarliga produkter vilka förvaras i våra brandskåp.

Felsökning

Följ instruktionerna i felmeddelandet, om inte det hjälper fråga i #medlemsbåset på Slack.

Förbrukningsmaterial

Etikettskrivaren kopplad till tjänsten är en Brother QL-800 eller en Brother QL-810W som matas med etiketter av modellen DK-22205 (starkare klister) eller DK-44205 (svagare klister). Påfyllnadsetiketter ligger vanligtvis i en låda i närheten av båset.

Byte av rulle

  1. Lyft på locket till rullhållaren
  2. Lyft ut den tomma rullen och sätt i en ny. Se bilder nedan för orientering på rullhållaren.
  3. Stäng locket. Då ska statuslampan gå från gulorange färg till grön färg.
  4. Mata ut rullen genom att trycka på knappen i mitten på övre raden av knappsatsen.
  5. Kapa rullen genom att trycka på knappen till höger i övre raden av knappsatsen.
  6. Testa att medlemsbåset fungerar igen genom att logga in och skriva ut en valfri etikett.