Metallrummet

Från Stockholm Makerspace Wiki

Intro

I metallrummet finns huvudsakligen maskiner för att jobba med olika sorters metaller. Allt från mjukare metaller som guld och silver till hårdare metaller som aluminium och stål. Materialet kan vara i alla former (rör, plåt, block, etc.).

Det finns även ett reparations-ställ och utrustning för att underhålla och laga cyklar.

Verkstadsdomkraft, pallbockar och några olika verktyg för att t.ex. byta hjul på bilen.

Passar det inte att arbeta inuti metallrummet så har Makerspace skarvsladdar för ström och tryckluft så att du kan arbeta utomhus i anslutning till byggnaden.

Saknar du verktyg eller utrustning? Hör av dig till inköpsansvarig för metallrummet via Slack eller Facebook.

Förvaring

Det finns uppmärkt utrymme i svetsrummet för tillfällig medlemsförvaring av material och projekt, utrymmet är dock väldigt begränsat.

Regler och rekommendationer

Regler

  • Tillåtna material att bearbeta i metallrummet är metall och plast.
  • Förbjudna material är allt annat, särskilt viktigt är det att inte bearbeta trä eller kompositmaterial (kolfiber etc).
  • Trasiga verktyg och maskiner rapporteras i Slack. Verktyg och maskiner som används går sönder förr eller senare, det är naturligt och du kommer inte hamna i trubbel, tvärt om uppskattas när medlemmar tar ansvar, hjälper varandra och verksamheten!
  • Städa efter dig omgående när du är klar. Verktyg, maskiner, bänkar och golv lämnar du i ett lite bättre skick än när du kom.
  • Arbete utomhus är endast tillåtet då det man arbetar på inte ryms att ta in i metallrummet.

Rekommendationer

  • Har du kunskap om hur verktyg eller maskiner ska användas? Ser du att något används på fel sätt? Prata med varandra!
  • Skydda ögon och öron när du använder maskiner och verktyg, skyddsglasögon och hörselskydd finns vid ingången.
  • Håll borta hår, lösa kläder och andra löst hängande saker från körande maskiner, fastnar de kan du skadas allvarligt!
  • Använd inte handskar i närheten av körande maskiner, fastnar de kan du skadas allvarligt!

Diskussioner och hjälp

Behöver du hjälp med hur något fungerar och ska användas? Fråga! Gick något sönder medan du använde det? Säg till!

Come join us on Slack in the channel #metallrummet

Säkerhet

Komma igång

Bra länkar