Plotter HP 7595B

Från Stockholm Makerspace Wiki

Nostalgi

Denna sida är inte längre aktuell och sparas främst av nostalgiska skäl.


Maskinen skrotad i samband med flytten till Drottning Kristinas väg

Donerad till Makerspace 2014-02-05

Info

http://www.hpmuseum.net/display_item.php?hw=81

Origo

Origo läggs i centrum av pappret, landscape-format.

Skriva ut direkt från Inkscape

 • Kör "object to path" på hela bilden
 • Starta pluginet InkCut
 • Använd comportsinställningarna nedan

Exportera till HPGL från Inkscape

 • Kör "object to path" på hela bilden för att kunna exportera till HPGL
 • Tryck "Save as" och välj HPGL som filformat

Inkscape lägger origo i nedre vänstra hörnet varför bildens origo hamnar på mitten av pappret, vilket inte är önskvärt, vi behöver hitta en lösning för detta.

Skicka HPGL till skrivaren

Skrivaren stödjer HPGL2, vilket går att exportera från bland annat InkScape. (Välj "Save as...")

 • Starta "cutecom"
 • Använd inställningarna nedan
 • Klicka på "Open Device"
 • Klicka på "Send file..." och välj fil.

Inställningar för com-porten

 • Device /dev/ttyS0
 • Baud rate: 19200
 • Handshake: Software (Kan eventuellt vara hardware för tillfället? // Christian #1099 2014-03-24)
 • Bitar: 8
 • Paritet: Ingen
 • Stoppbitar: 1


Notis från Christian #1099 2014-03-24:

När man printar direkt från InkCut verkar det vara problem med att den kör i några sekunder och sen stannar den till i en sekund och kör igen. Vi bör nog se över att dessa inställningar verkligen är helt korrekt och testa lite olika varianter av handskakning etc. Eventuellt se om det går att höja hastigheten. Det sägs att minnet i plottern är på 1MB, så det bör altså inte vara det som är problemet när man skickar in 50K HPGL-fil.