Projektor DLP Benq

Från Stockholm Makerspace Wiki
Projektor DLP Benq i workshoprummet

VGA och HDMI kablar finns dragna till katedern.