Redovisning av Utlägg

Från Stockholm Makerspace Wiki

Vilka inköp är OK

Alla inköp som ska göras skall vara i förväg godkända av antingen

  • en medlem i styrelsen
  • eller av en, av styrelsen utsedd, inköpsansvarig för specifikt rum, som får besluta om inköp inom sin budget. (Se Inköpsansvariga för mer information om systemet med inköpsansvariga.)

Redovisning

Vi betalar endast ut ersättning av utlägg mot kvitto.

Kvitton redovisas digitalt via mail till [email protected].

I mailet skall dessa uppgifter finnas. Fyll gärna i informationen punkt för punkt för att försäkra dig om att all information är inkluderad.

  • Inscannat Kvitto (Tydligt läsbar .PDF i minst 150dpi upplösning)
  • Namn och medlemsnummer
  • Bank, bankkonto och clearingnummer för utbetalning. Om du har ett personkonto i Nordea, ange ditt personnummer istället för bankkonto och clearingnummer.
  • Vad inköpet gäller eller vad ändamålet är
  • Till vilket rum inköpet gäller (eller övrigt om ej applicerbart)
  • När inköpet skedde (datum)
  • Vem som har godkänt inköpet
  • Totalt belopp

Om utlägget godkänns kommer du att få pengarna överförda när kassören har tid, vanligtvis inom några dagar. Du får vanligtvis även en kort bekräftelse via mail att pengarna är på väg. Om det är några frågetecken kommer kassören höra av sig till dig.