SOLDER PEAK SP-1010DR avlödningsstation

Från Stockholm Makerspace Wiki

Det sitter en glascylinder på pistolen som är mycket känslig och som har gått sönder vid flera tillfällen tidigare, t.ex. om man fastnar i sladdarna eller ej säkrar pistolen tillräckligt i hållaren.

Avlödningsstation Solderpeak SP-1010DR