Shake n Make

Från Stockholm Makerspace Wiki

Shake’n’Make: tidigare föreläsare och teman

  1. Emil Jönsson från Teenage Engineering, https://www.makerspace.se/teenage-engineering
  2. Pete Lomas från Raspberry Pi, https://www.makerspace.se/shakenmake-2
  3. Craft and the city – Hantverket i staden, med Frida Arnqvist Engström (journalist, Kurbits.nu) och Daniel Monsén (arkitekt, Monsén arkitekter)
  4. David Cuartielles från Arduino
  5. Maker to market, Martin Gren på Axis Communications
  6. Crowdfunding, med Stephanie Pereira på Kickstarter och Martin Willers på People People, https://www.makerspace.se/shakenmake-6-crowdfunding och https://www.makerspace.se/shakenmake-6-martin-willers-om-crowdfunding
  7. https://www.makerspace.se/shakenmake-7-reboot
  8. https://www.makerspace.se/shakenmake-8-kretskort
  9. https://www.instagram.com/p/B2339JWFnCX/
  10. https://www.facebook.com/Stockholm.Makerspace/posts/3602940036450098