Svetsrummet

Från Stockholm Makerspace Wiki

Svetsrummet finns i skyddsrummet, innan metallrummet och trärummet. Endast elsvetsning är tillåten i rummet, ej svetsning med brännbara gaser. Undantag kan eventuellt göras för handhållna gasolbrännare. Endast personer som har genomgått introduktionskursen i svetsning får använda svetsrummet.

Ansvarig medlem: Bullen

Tekniker

MMA (Manuell Metal Arc) / pinnsvets

MMA, eller "pinnsvets" är den tekniskt enklaste men svåraste svetstekniken att bemästra. Pinnarna/elektroderna är i metall med en kemisk beläggning, elektroderna finns i olika legeringar och och med olika beläggningar.

När ljusbågen tänds mellan elektroden och materialet så gör värmen att beläggningen bildar en gas som ger en skyddande atmosfär kring smältan samt att slaggen flyter upp och lägger sig som en skyddande hinna över det svetsade området.


Läs mer om MMA och våran på våran sida om vår MMA Svets - ESAB Caddy Tig 2200iw TA-34 TIG-Svets

MIG/MAG svetsning

MIG/MAG-svetsning vilket även kallas Gasskyddad Metallbågsvetsning är en teknk där ljusbågen mellan trådelektrod och ett arbetsstycke skyddas av en ström av en inert eller aktiv gas. Metoden är användbar för de flesta material och tillsatsmaterial i form av tråd finns för ett stort område av metaller.

Vid MIG-svetsning av aluminium används de inerta gaserna argon och helium eller blandningar av dessa. För rostfritt används därför argonblandningar med några enstaka procent koldioxid eller oxygen. Vid svetsning av olegerade och låglegerade stål används argonblandningar med ganska höga halter koldioxid (8-23%). Dessa gasblandningar räknas som aktiva och därför talar man här om MAG-svetsning.


Läs mer om MIG/MAG på våran sida om vår Kemppi Kempomat 2100 MIG/MAG-Svets.


TIG (Tungsten Inert Gas) svetsning

TIG-svetsningen är en smältsvetsmetod som fått sitt namn från den engelska benämningen Tungsten Inert Gas. Tungsten är den engelska benämningen på volfram, elektrodens material. Det är det gamla svenska ordet tung sten som används i engelskan. Inert syftar till gasen som är inert, inaktiv och inte deltar i svetsprocessen utan endast skyddar smältan och elektroden från luftens skadliga inverkan.

TIG-svetsning kan genomföras med likström eller växelström. Likström minuspol används för alla metaller, som inte bildar svårsmält oxid. Metaller som bildar svårsmält oxid, som t ex aluminium och magnesium, svetsas med växelström, vars positiva del ger en god oxiduppbrytande effekt. Normalt tänds ljusbågen med HF, en högfrekvent spänning som joniserar argongasen i gapet mellan elektrod och arbetsstycke och tänder ljusbågen.

TIG används i första hand för svetsning av rostfritt och andra höglegerade stål samt för svetsning av icke järnmetaller som till exempel aluminium, kopparlegeringar, inconel och monel.


Läs mer om TIG svetsning på våran sida om vår vattenkylda AC/DC TIG-svets, ESAB Caddy Tig 2200iw TA-34 TIG-Svets


Plasmaskärning

En plasmaskärare skapar en ljusbåge mellan skärelektroden och det bearbetade materialet. Det är ljusbågen (plasma) som hettar upp det elektriskt ledande materialet, till exempel stål, rostfritt, aluminium, mässing, m.m. som man vill bearbeta.

Genom jonisering av gaser med hjälp av elektrisk energi alstrar detta förfarande en stabil ljusbåge som genom sin höga termiska energi och den kinetiska energin i plasmagasen får godset att smälta och smältan att driva ut ur skärfogen. Den fokuserade plasmastrålen ger mycket precisa skärresultat.

Läs mer om plasmaskärning på våran sida om vår Hypertherm Powermax30 Air Plasmaskärare.


Skyddsutrustning och säkerhet

Vid svetsning bildas svetsloppor, små glödheta partiklar, samt UV-ljus som kan skada ögon och hud. Därför är det av högsta vikt att du använder skyddsutrustning samt är insatt i säkerhetsrutinerna för att undvika skada på dig själv eller föremål i din närhet.

Svetshjälm

En svetshjälm skyddar ansiktet mot svetsloppor, samt ögonen mot ljus. Svetshjälmen har ett skyddsfönster som mörknar under svetsning för att skydda ögonen. Det sitter en solcell på hjälmen som känner av när skyddsfönstret ska bländas. Ju högre DIN-värde desto mörkare blir skyddsfönstret.

Det finns tre typer av svetshjälmar tillgängliga i svetsrummet:

  • Tre med ställbar bländningsgrad (DIN 9-13), som är lämplig för MIG/MAG, MMA/Pinne och TIG.
  • En med fast bländningsgrad (DIN 5) som är lämplig för plasmaskärning.
  • En typ med fast bländningsgrad på DIN 11 som i första hand är tänkta för kursverksamhet, men även går bra att använda till svetsning om du tycker det är jobbigt med automatisk avbländning.

Klädsel

I svetsrummet finns det handskar, svetsoveraller, svetshuva, svetsförkläden och skyddsskor att tillgå. Du kan även använda egna skyddskläder som uppfyller säkerhetskraven. Ingen polyester, fleece eller andra plastmaterial, då de kan fatta eld. Skyddskläder i bomull eller ull är ok. Skyddsskor bör ha stålhätta.

Svart overall är svetsoverall, de är flamskyddade och brandsäkra.

Blå overall är verkstadsoverall, de är inte branskyddade.

Öronproppar

Öronproppar skyddar mot att få in svetsloppor i örongången, vilket är både farligt och en väldigt obehaglig upplevelse.

Brandsäkerhet

Rummet är en egen brandcell, så dörren skall hållas stängd. Inget brännbart material får förvaras i svetsrummet. Städa upp innan och efter arbete, även om någon annan har lämnat det stökigt efter sig. Det är alltid ditt eget ansvar att se till att du arbetar i en säker miljö.

Släckning

Det finns en brandfilt, en CO2-släckare samt en pulversläckare tillgänglig. Använd i första hand brandfilten vid behov.

Ventilation

Utsuget skall alltid vara igång när du svetsar och placerad ca 20-30 cm ovanför svetshandtaget

Pacemaker

Elsvetsning skapar starka magnetfält som kan störa en pacemaker. Se därför till alltid rådgöra med behandlande läkare innan du svetsar.

Vinkelslip (Och andra roterande verktyg)

  • Sätt upp håret ordentligt
  • Inga löst hängande delar (Nyckelband, etc)
  • Se till att sprängskyddet är monterat på vinkelslipen innan du använder maskinen

Material

  • Ämnet ska vara rent - ingen rost.
  • Svetsa absolut inte galvaniserade detaljer. Det mesta du kan köpa på vanliga affärer har en ytbehandling av zink. Vid svetsning så bildas gaser som är väldigt farliga, och man får så kallad galvfrossa. Om du vill svetsa galvaniserade detaljer så ta bort den galvaniserade beläggningen några cm från din tänkta svetsfog. Det går bra att använda roterade borste eller bläster. Spraya zinkspray eller kallgalvanisering för att få samma skydd igen.

Material till salu och gratis material

Material uppmarkt till salu betalas via webbshoppen.


Material förvarat mot väggen in i svetsrummet är gratis om det inte står namn, medlemsnummer och datum på. Ställer du dit eget material så se till att märka upp det. Om det står någons namn på - fråga dem först!

  1. .