Tryckluftsnätet

Från Stockholm Makerspace Wiki

Lokalens tryckluftsnät

Huvudsaken av lokalens tryckluftsnät baseras på det nät som satt uppe när vi flyttade in, med vissa kompletteringar. Allt utom det i skyddsrummet är draget i kopparrör.

Förrådet

I förrådet genereras, torkas och lagras den större delen av lokalens tryckluft, här sitter vår kompressor, tryckluftstork och två tryckluftstankar på totalt sett 270 liter.

Filtret som sitter mellan tanken och kyltorken är FM-0018 (C2) som är ett 1 micron fil för att ta bort olja och partiklar.

Kompressor Mattei ERC507L

Kyltork Mattei MD20, vår tryckluftstork

Tryckluftstank 120L

Tryckluftstank 150L

Metallrummet

Maskinrummets tryckluftsnät är draget med blå 12 mm tryckluftsslang från Biltema klassad för 20 bar, T-Rör & Slangnipplar i mässing, slangklämmor och snabbkopplingar.

Här sitter även en tryckluftstank på 80 liter för att hålla tryckfallet i systemet nere.

Tryckluftstank 80L

Trärummet

Trärummet har en kort avstickare från metallrummets nät, som endast går till en slangvinda för användning med tex spikpistoler och dylika verktyg.

Stora Rummet

I Stora rummet sitter det ett antal uttag längs den yttre långsidan, och ett antal uttag i taket, totalt sett runt 15st.

Alla uttag i rummet har egna kranar för att stänga av respektive uttag.

Textilrummet

Textilrummet har en avstickare från Stora rummet, med ett dubbeluttag på den vänstra väggen nära transferpressen.

Transferpress Transmatic TS 5PA är inkopplad.

Blästerrummet

Blästerrummet har ett uttag på väggen och en slang till Blästerskåp från förrådet.

Våtrummet

Våtrummet har ett uttag vid diskbänken. Det finns också ett uttag i taket inne i sprayrummet.

Workshoprummet

Workshoprummet har ett antal uttag spridda över rummet.

Logg

2022-05-22: Ny kyltork installerad, omdragningar av rör i förrådet.

2016-01-11: Konstaterat att kompressorn vi först flyttat in fungerade dåligt, vi bytte därför ut den mot den nyaste kompressorn.

2016-01-13: Påbörjat ritning över tryckluftsnätet: Fil:Tryckluftsnät.pdf /Erik C

2016-01-19: Kompressor och tankar ihopkopplade, automatisk vattentömningsventil inkopplad på tankarna, systemet trycksatt utan problem.