Ultimaker 2

Från Stockholm Makerspace Wiki

3D-Skrivare Ultimaker 2 +

Snabbfakta Ultimaker 2
Antal: 6 st
Användning: Fri användning
Modell: Ultimaker 2
Arbetsvolym: 223 x 223 x 205mm
Primärt material PLA
Filamentdiameter: 2,85mm
Munstycke: 0,25mm -> 0,8mm
Utskriftsyta: Uppvärmd glasbädd
Bokning: Först till kvarn

Material

TL;DR: Om du är ny på 3D-skrivarna och vill veta vad du ska köpa för filament, köp en rulle 2,85mm PLA, Lista på leverantörer HÄR.


Filament som används i skrivarna MÅSTE vara 2.85mm filament, om du försöker använda 1.75mm filament flyter plasten baklänges och bildar en plugg som förstör utskriften och riskerar att skada skrivaren.

Material som är märkta "OK" får användas om du har kunskap om skrivarna och du ser till att skrivaren är ren och fungerar med PLA när du avslutat din utskrift.

De träfyllda materialen fungerar bra att printa, dom är dock jättekänsliga för att stå med uppvärmd nozzle någon längre stund, och bränner dom fast i munstycket så är det i princip förstört då trät som förkolnar inte går att få bort på något bra sätt.

Material Tillverkare Godkänt Utskriftstemperatur Bäddtemperatur Kommentarer
PLA Generic JA 210C 60C
PLA/PHA Colorfabb JA 210C 60C Lite flexiblare & segare än ren PLA
XT Colorfabb JA 245C 70C Mer slagtåligt än PLA-baserade material
nGen Colorfabb JA 230C Om du har läst att ABS är det du ska ha för din utskrift, då är det här troligtvis ett bra alternativ!
CPE Ultimaker JA 245C 70C Den extra PTFE-isolatorn som ingår med CPE får gärna doneras till spacet :-)
Bridge Nylon Taulman OK 250C 80C Väldigt hygroskopiskt, måste torkas före utskrift!
Woodfill Fine Colorfabb NJA 210C 60C Får ej stå still med uppvärmd nozzle, förkolnar! Blir bäst med lagertjocklek 0.2mm eller tjockare. 0.6mm nozzle rekommenderas.
Bronzefill Colorfabb OK 210C 60C
Copperfill Colorfabb OK 210C 60C
Brassfill Colorfabb OK 210C 60C
Corkfill Colorfabb NJA 210C 60C Får ej stå still med uppvärmd nozzle, förkolnar! 0.6mm nozzle rekommenderas.
Bamboofill Colorfabb NJA 210C 60C Får ej stå still med uppvärmd nozzle, förkolnar! 0.6mm nozzle rekommenderas.
Laywoo-D3 Kai Parthy NJA Endast med 0.6mm eller grövre nozzle. Får ej stå still med uppvärmd nozzle, förkolnar!
ABS Generic NJA 250C 105C Luktar illa och får därför bara användas i de två skrivarna med huva.
Glowfill Colorfabb NEJ 210C 60C Sliter på nozzles likt XT-CF20
XT-CF20 Colorfabb NEJ 255C 70C Sliter något otroligt på nozzles
Ninjaflex Fenner Drives NEJ 235C 45C Trasslar in sig i feedern, Giftig gas vid överhettning

Om du printar något annat än PLA, då SKALL du innan du lämnar skrivaren byta till ett PLA-filament och mata igenom 20-30cm filament på 250 grader för att vara säker på att du får ut alla rester.

Om du har något annat material du vill använda, ställ i så fall frågan till #1005 Erik C.

Mjukvara

Den vanligaste slicern som används är Cura.

Handhavande

Ladda/Byta Material

Ultimaker Support - Changing Filament

Starta Utskrift

Ladda ur Material

Följ guiden för att ladda material, men tryck "Cancel" när det står "Remove Material".

Byta nozzle

Ultimaker Support - Swapping Nozzles

Rengöring / Atomic Method

3DVerkstan Support - The Atomic Method / Cold Pull

Rengöring / Skrivarplattan

Om du har bra fäste på det mästa av utskriften, men det släpper på vissa delar kan det vara läge att göra rent plattan: Rengör 3d-skrivaplattan

Underhåll

Följ rekommendationerna på https://support.makerbot.com/s/article/1667410778200. Deras rekommendation är för 1500 timmar användning per år, vi körde 1800 tim/år de första 5 åren. (ca 8000h per skrivare april 2018). Följ intervallerna de rekommenderar alltså.

Gör bara moment du förstår hur du ska göra. Fråga om hjälp om något är oklart.

För gärna in underhåll i loggen

Ofta (så ofta man vill)

Atomic Method / Cold Pull

3DVerkstan Support - The Atomic Method / Cold Pull

Smörj de släta stängerna

Använd symaskinsolja (kan finnas i syrummet).

Torka först bort all smuts och mörkt klet. En droppe olja på pappret man använder för att gnugga rent stängerna kan hjälpa att lösa upp gammal olja och smuts.

Placera skrivarhuvudet mitt i skrivaren sett uppifrån, använd handkraft. Droppa en liten droppe på vardera sida nära printhuvudet. Flytta runt printhuvudet flera gånger längs X och Y axlarna så att hela stängerna smörjs. Placera skrivarhuvudet i mitten igen. Skydda sen de tandade remmarna från ev spill och droppa på en liten droppe på vardera sida om var och en av de fyra remspännarna (svarta plastboxarna). Flytta runt skrivarhuvudet runt X och Y axlarna igen.

För Z axeln följ råden från Ultimaker. Obs! Använd bara en liten droppe olja och bara om stången är torr, det finns ingenstans överskott samlas upp eller kan rinna ut!

Se även lubricate-the-axles

Gör rent byggplattan

OBS: Våra 3D-skrivare har inte längre en glasbädd. Tänk på att bädden kan ta skada om man skrapar dem med t.ex. vassa knivar.

Varje månad

Rengöring av maskinen

https://ultimaker.com/en/resources/18778-clean-the-printer Z-axis switch som nämns på sidan kan man hitta med hjälp av bild på https://ultimaker.com/en/resources/19488-z-switch-broken-or-z-switch-stuck

Kontrollera strömanslutningens kontakt in i skrivaren

Dessa kontakter har en begränsad livslängd och får en del belastning när skrivaren svängs runt. Skalet ska inte vara löst, kontakten och dess pinnar ska vara blanka. Inga sprickor ska finnas. Det hänger en påse med reservdelar till kontakterna på vägen bakom 3D-skrivarna.

Kontrollera att inga synliga skador finns

Titta på kabelstrumpor, synliga kablar, byggplattan, mataren, bälten mm. Reparera eller beställ Reservdelar och bytt ut.

Levla bädden / (level the bed)

Starta guiden med Maintenance -> Buildplate. Skrivaren förväntar sig att plattan är 0,1mm från nozzeln när guiden är färdig. Använd ett vanligt 80gr papper som du för in mellan nozzle och platta. Du ska kunna känna att pappret tar i, men det ska gå att röra pappret, det ska 'skrapa i'.

Varje kvartal

Kolla om de släta stängerna glappar

check-for-play-on-axles

Kolla spänningen i de vertikala tandade remmarna

Det är bältena på stegmotorerna för X och Y axlarna. De sitter längst in i maksinen, högt upp.

check-tension-of-short-belts

Se till att Z-axeln är smörjd

lubricate-the-lead-screw-of-the-z-motor

Skruva fast hotend-isolatorn

retighten-the-hot-end-isolator

Varje år

Blås rent i filament-mataren (på maskinens baksida) och byt Bowden slang

https://ultimaker.com/en/resources/50805-clean-the-feeder-and-replace-the-bowden-tube

https://support.makerbot.com/s/article/1667417948855

Reservdelar

Behövs reservdelar, prata med Erik C #1005 eller styrelsen

Tips för 3D-Printing

Tips för 3D-Printing

Felsökning

Guider

Ultimaker visual troubleshooting guide (på engelska)

Namnskylt

Vi använder ett system där du sätter en namnskylt på skrivaren när du använder den.

Du skriver själv ut namnskylt-filen på en av våra 3D-skrivare och märker den via Memberbooth i korridoren.

Ägandeförhållande

Båda skrivarna ägs av Stockholm Makerspace.