Voltera V-one

Från Stockholm Makerspace Wiki

Stockholm Makerspace innehar en kretskortskrivare av märket Voltera V-One. Denna artikel går igenom generell information kring hur den fungerar, vad som gäller angående förbrukningsmaterial och dylikt.

Snabbfakta Voltera V-One
Användning: Fri att använda
Modell: Voltera V-one
Arbetsyta: 110 x 120 mm
Max kretskortstjocklek: 3mm
Minsta spårtjocklek: 0,2mm
Minsta ytmonteringsprofil: 1005
Bokning: TBD
Kostnad: TBD

Mjukvara

För att använda skrivaren behövs:

Handhavande

Styrprogrammet leder dig igenom skapandeprocessen steg för steg. Samma guide finns i videoformat här.

  1. Ladda upp ditt kretskortsschema till programmet.
  2. Sätt fast mätproben i den magnetiska hållaren.
  3. Positionera kretsschemat och låt proben rita upp utkanterna av ditt arbete. Om den hamnar måste du justera schemats position i styrprogrammet.
  4. Låt proben mäta kretskortskivans tjocklek
  5. Kalibrera bläckspritsens höjd
  6. ...