ZX45

Från Stockholm Makerspace Wiki
ZX45 Metallfräs
ZX45 Metallfräs

Generell Information

Fräsen använder ISO30-Kona i spindeln

Byte av verktygshållare/kona i spindeln

 • Stå framför maskinen, lyft av den svarta plastkåpan ovanpå maskinen som skyddar dragstång och spindelns axel.
 • Med ringnyckel 18, lossa den nedersta muttern. Sitter den fast, lägg i lägsta växeln på fräsen, och med ett "knyck" lossa muttern.
 • Skruva muttern uppåt för att dragstången skall släppa den nu fastsittande konan nedåt. Om muttern klättrar uppåt på gängan, dvs konan släpper inte från spindeln, tag en gummiklubba och knacka VÄLDIGT LÄTT på dragstången.
 • När klackarna i spindeln går fria från konan, skruva konan så att den lossnar. Var beredd på att konan kan väga mer än du tror!
 • Skruva dit den nya konan och drag åt muttern i dragstången försiktigt. Notera försiktigt, man behöver inte dra åt speciellt hårt. Gör livet lättare för nästa medlem som behöver byta kona!

Säkerhet

En metallfräs har stora krafter och höga rotationshastigheter inblandade vilket är en farlig kombination. Här är några säkerhetstips.

 • Använd INTE handskar! (Skälet är att en handske som fastnar och dras med orsakar mycker allvarligare skador än de skärsår man kan få utan handskar).
 • Ha inga löst hängande kläder som kan fastna i maskinen, stora ärmar, långärmat utan muddar t.ex. Om kläderna fastnar i den roterande maskinen hinner du inte stoppa maskinen.
 • Inga armband, ringar, snoddar till huvjackor, löst hängande halsband och liknande som kan fastna i en roterande del.
 • Knyt upp långt hår så det inte kan hamna framför dig eller på annat sätt in i maskinen.
 • Se till att du spänner fast det du jobbar på ordentligt!
 • Kolla upp var du stoppar maskinen i en nödsituation och att du lätt når detta nödstopp från där du står när du jobbar.
 • Använd skyddsglasögon. Spån och avbrutna verktyg kan hamna vart som helst med lite otur.
 • Använd avskärmning om möjligt för att minska risken för flygande spån och trasiga verktyg.
 • Verktyg och material kan bli varma vid bearbetning.
 • Orientera dig om var första hjälpen utrustning och larm-möjlighet finns.
 • Stoppa aldrig in händer för att justera eller känna på något medan maskinen går. Var försiktig när du justerar eller sprutar kyl/skärvätska.
 • Kolla upp så du använder rimlig hastighet, rätt verktyg, kyl/skärvätska av rätt slag när så krävs och rätt teknik för det material och typ av arbete du ska utföra. Om fräsverktyget bryts av flyger vassa och heta metallbitar åt alla håll. Vet du t.ex. vad alla begreppen medfräsning/motfräsning, planfräs, hårdmetallskär, matningshastighet, spännhylsa innebär? Om inte: skaffa någon lärobok eller läs en onlinetext om grundläggande teknik innan du börjar.

Städning

Glöm inte städa efter dig!

 • Lägg tillbaka alla verktyg på rätt plats
 • Borsta ur spåren i matningsbordet där dammsugaren inte kommer åt
 • Dammsug bort allt spån från maskin och golv

Länkar

Inspiration

Stefan Gotteswinter på youtube köper en liknande maskin https://www.youtube.com/watch?v=vFtQrWbbeI0

Och bygger bland annat ett antal tillbehör:

Dokument

Inscannad Manual (PDF)

Teknisk Data

 • Borrkapacitet i stål: 36 mm
 • Max diam. pinnfräsning: 20 mm
 • Max diam. Planfräsning: 80 mm
 • Kona i spindel: ISO30
 • Pinolens rörelse: 130 mm
 • Max avstånd spindelcentrum - pelare: 270 mm
 • Max avstånd spindel - bord: 450 mm
 • Dim. Arbetsbord: 800x240 mm
 • T-spår i arbetsbord: 14 mm
 • Rörelse arbetsbord: 585x230 mm
 • Spindelhastigheter: 80-3150 (12st) v/min
 • Motoreffekt 3-fas 400V: 1,1 kW
 • Vikt, netto: 380 kg

Ägarförhållande

Utlånad till Stockholm Makerspace av Johan Kristensen

Logg

Frästillbehör

2018-07-13: Nya verktyg inköpta: Adaptrar MK2 dragstång, MK2 Tang, MK3 Tang. Kvadratiskt samt hexagonalt block för er40-hylsor.

2018-07-02: Skruvstycke inköpt

Skruvstycke till zx45

2018-06-29: Maskinen inlånad.