Skillnad mellan versioner av "Blästerskåp"

Från Stockholm Makerspace Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Hur Blästerskåpet funkar: Rättade stavfel)
(Märken: Mobilredigering, Mobil webbredigering)
(Mer information)
 
(4 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 +
==Förbjudet att använda==
 +
Sandblästern får INTE användas tills vidare. Orsaken är att den löst ut brandlarmet när det blivit mycket partiklar i luften.
 +
 +
The sand blaster may NOT be used until further notice. The reason is that it triggered the fire alarm when there were a lot of particles in the air.
 +
 
==Hur Blästerskåpet funkar==
 
==Hur Blästerskåpet funkar==
Blästerskåpet använder special sand för att blästra bort färg osv från objekt. Sanden finns i botten av skåpet och sugs upp till pistolen och ut genom munstycket av tryckluft som regleras med fotpedalen. Sanden faller ner igenom gallret för att återanvändas. Damm som bildas fångas av den inbyggda dammsugaren.
+
Blästerskåpet använder speciell sand för att blästra bort färg eller andra beläggningar från objekt. Blästersanden finns i botten av skåpet och sugs upp till pistolen och ut genom munstycket av tryckluft som regleras med fotpedalen. Sanden faller ner igenom gallret för att återanvändas. Damm som bildas fångas av den inkopplade dammsugaren.
  
 
==Användning==
 
==Användning==
 +
Det är starkt rekommenderat att använda munskydd vid all användning av blästerskåpet.
  
 
===Förbered rummet.===
 
===Förbered rummet.===
Under drift så kan det bli väldigt dammigt i rummet.
 
  
*Ställ undan eller täck känsliga objekt.
+
*Se till att husets ventilation är igång. Efter kl 20.00 måste ventilationen forceras (1 timme i taget) genom att trycka på knappen vid försäljningen av frässtål i stora rummet.
*Stäng dörren till korridoren.
+
*Stäng dörren mellan blästerrummet och kemförvaringen ordentligt.
*Sätt på fläkten i [[spayskåpet]] och öppna sprayskåpets lucka för att ventilera rummet (kontrollen ar på väggen mitt emot dörren).
+
*Kontrollera att luftrenarens filter inte behöver bytas.
*Hämta en dammsugare för att dammsuga golvet.
+
*Säkerställ att dammsugarpåsen inte är full.
*Koppla in tryckluften i nedre vänstra hörnet av blästerskåpet. Anslutning och slang finns vid diskbänken.
 
  
 
===Kontrollera att===
 
===Kontrollera att===
  
 
#'''Fönsterskyddet''' på insidan av rutan sitter fast ordentligt
 
#'''Fönsterskyddet''' på insidan av rutan sitter fast ordentligt
##'''Vid brist.''' Åtgärda genom att:
+
##'''Vid brist:''' Åtgärda genom att:
 
##*Avlägsna den gamla filmen.
 
##*Avlägsna den gamla filmen.
 
##*Rengöra glaset och närliggande ytor ordentligt. (Våttorka och avlägsna eventuella limrester med tex lacknafta).
 
##*Rengöra glaset och närliggande ytor ordentligt. (Våttorka och avlägsna eventuella limrester med tex lacknafta).
 
##*Sätt fast ny film (finns i låda) och dra extra varv runt sidorna på skyddsfilmen så att den sluter helt tätt och inget damm tränger in och förstör din sikt.
 
##*Sätt fast ny film (finns i låda) och dra extra varv runt sidorna på skyddsfilmen så att den sluter helt tätt och inget damm tränger in och förstör din sikt.
 
#'''Handskarna''' är hela.  
 
#'''Handskarna''' är hela.  
##'''Vid brist.''' Åtgärda genom att skruva bort dessa och laga hålet på lämpligt sätt. Kan du inte åtgärda, skriv en post på facebook så någon annan kan fånga upp det.
+
##'''Vid brist:''' Åtgärda genom att skruva bort dessa och laga hålet på lämpligt sätt. Kan du inte åtgärda, skriv en post på facebook så någon annan kan fånga upp det.
 
#'''Blästermedlet''' inte har sinat.
 
#'''Blästermedlet''' inte har sinat.
##'''Vid brist.''' Åtgärda genom att köpa en säck "'''Fajalit"''' från www.allblastring.se i Länna. (En säck på 25kg kostar 150kr, endast kontanter!).Kan du inte åtgärda, skriv en post på facebook så någon annan kan fånga upp det.
+
##'''Vid brist:''' Åtgärda genom att köpa en säck "'''Fajalit"''' från www.allblastring.se i Länna. (En säck på 25kg kostar 150kr, endast kontanter!).Kan du inte åtgärda, skriv en post på facebook så någon annan kan fånga upp det.
 +
#'''Luftrenarens filter''' inte behöver bytas.
 +
##'''Vid brist:''' Åtgärda genom att dammsuga rent grovfiltret eller i förekommande fall byta ut det helt.
 +
#'''Dammsugarpåsen''' inte är full.
 +
##'''Vid brist:''' Åtgärda genom att byta påse. Fulla påsar måste lämnas in på ÅVC och bör inte slängas bland brännbart i soprummet.
  
===Töm dammet ur dammsugaren.===
+
===Töm dammet ur dammsugarens filter.===
Dammsugaren är monterad på högra sidan av blästerskåpet och ska tömmas innan och efter användning, och ungefär varje 30 minuter under användning. Håll en hink under botten av koniska delen och öppna luckan. Knacka filtret med spaken för att lossna dammet. Stäng luckan.
+
Dammsugaren som är kopplad till blästerskåpet står framför skåpet, och ska tömmas innan, under och efter användning.  
 +
 
 +
Till vänster på dammsugaren finns det en mätare som indikerar rött då filtret måste tömmas. Filtret töms genom att när dammsugaren är igång stänga ventilen till höger och sedan vrida på vredet uppepå ett halvt varv. Maskinen kommer då att pulsera för att tömma filtret. Låt maskinen göra det i '''3 minuter''' och vrid sedan tillbaka vredet och öppna ventilen igen. Har inte indikeringen gått tillbaka till grönt måste filtret i dammsugaren bytas.  
  
 
===Använd blästerskåpet===
 
===Använd blästerskåpet===
  
 
*Ställ in allt som behövs i skåpet - tex det som ska blästras, verktyg, en liten borste osv.
 
*Ställ in allt som behövs i skåpet - tex det som ska blästras, verktyg, en liten borste osv.
*Om fönstret eller belysningen är dålig så kan ett nytt fönsterskydd eller lampskydd sättas på. Dom finns i en låda på hyllorna över blästerskåpet (dom kostar omkring 15 SEK var...)
+
*Om fönstret eller belysningen är dålig så kan ett nytt fönsterskydd eller lampskydd sättas på. De ska finnas i en låda på hyllorna brevid kemskåpet (de kostar omkring 15 SEK styck).
 
*Stäng luckan och lås ner med båda spännena.
 
*Stäng luckan och lås ner med båda spännena.
*Sätt på hörselskydd.
+
*Sätt på hörselskydd och munskydd.
*Sätt på inbyggda dammsugaren och lampan med röda knappen längst upp.
+
*Sätt på dammsugaren med grön knapp och belysningen i blästerskåpet med röd knapp ovanpå skåpet.
*Det kan behövas släcka taklamporna i rummet om det är svårt att se igenom fönstret pga spegling.
+
*Ibland kan det hjälpa att släcka taklamporna i rummet om ljuset från taklamporna reflekteras och det är svårt att se igenom fönstret.
 
*Kontrollera flödet av tryckluft med fotpedalen och möjligtvis inställningen under skåpet till vänster.
 
*Kontrollera flödet av tryckluft med fotpedalen och möjligtvis inställningen under skåpet till vänster.
 
*Blästra '''aldrig''' rakt på handskarna eller fönstret - alltid neråt eller bakåt.
 
*Blästra '''aldrig''' rakt på handskarna eller fönstret - alltid neråt eller bakåt.
Rad 41: Rad 51:
 
===Efter användning===
 
===Efter användning===
  
*Innan du öppnar luckan vänta omkring 30 sekunder så att mesta dammet kan lägga sig.
+
*Innan du öppnar luckan vänta tills att det mesta av dammet har lagt sig (~60s).
 
*Klappa ihop händerna i skåpet för att bli av med damm på handskarna.
 
*Klappa ihop händerna i skåpet för att bli av med damm på handskarna.
*Töm inbyggda dammsugaren.
 
 
*Dammsug runt skåpet och i rummet (det hamnar alltid lite sand utanför när man öppnar och stänger luckan.)
 
*Dammsug runt skåpet och i rummet (det hamnar alltid lite sand utanför när man öppnar och stänger luckan.)
 +
*Töm dammsugarens filter ordentligt.
 +
*Byt dammsugarpåse om påsen börjar bli full.
 +
*Kontrollera att luftrenaren är avstängd eller att timerfunktionen är aktiverad innan du lämnar rummet.
  
===Mer===
+
===Mer information===
Det kan finnas ytterligare instruktioner och tips på whiteboarden i våtrummet.
+
Det finns andra blästermedel att byta till, men det är '''väldigt viktigt''' att de inte blandas och att man inte lämnar maskinen med något annat blästermedium. Blästermediet som ska finnas i blästern ska '''alltid''' vara Fajalit när du lämnar maskinen för dagen.
  
Instructions boken finns också på väggen.
+
<nowiki>http://www.verktygsstallet.se/sortiment/blastring/maskiner/blasterkabin-sbc-420/</nowiki>
  
<nowiki>http://www.verktygsstallet.se/sortiment/blastring/maskiner/blasterkabin-sbc-420/</nowiki>
+
Blästermediet är brun aluminium oxid.
  
 
==Bilder==
 
==Bilder==
 
[[Fil:Blästringsskåp öppet.jpg|miniatyr]][[Fil:Blästringsskåp stängt.jpg|miniatyr]]
 
[[Fil:Blästringsskåp öppet.jpg|miniatyr]][[Fil:Blästringsskåp stängt.jpg|miniatyr]]
[[Fil:Blästerskåp whiteboard.jpg|miniatyr]]
+
[[Category:Blästerrummet]]

Nuvarande version från 21 oktober 2021 kl. 17.22

Förbjudet att använda

Sandblästern får INTE användas tills vidare. Orsaken är att den löst ut brandlarmet när det blivit mycket partiklar i luften.

The sand blaster may NOT be used until further notice. The reason is that it triggered the fire alarm when there were a lot of particles in the air.

Hur Blästerskåpet funkar

Blästerskåpet använder speciell sand för att blästra bort färg eller andra beläggningar från objekt. Blästersanden finns i botten av skåpet och sugs upp till pistolen och ut genom munstycket av tryckluft som regleras med fotpedalen. Sanden faller ner igenom gallret för att återanvändas. Damm som bildas fångas av den inkopplade dammsugaren.

Användning

Det är starkt rekommenderat att använda munskydd vid all användning av blästerskåpet.

Förbered rummet.

 • Se till att husets ventilation är igång. Efter kl 20.00 måste ventilationen forceras (1 timme i taget) genom att trycka på knappen vid försäljningen av frässtål i stora rummet.
 • Stäng dörren mellan blästerrummet och kemförvaringen ordentligt.
 • Kontrollera att luftrenarens filter inte behöver bytas.
 • Säkerställ att dammsugarpåsen inte är full.

Kontrollera att

 1. Fönsterskyddet på insidan av rutan sitter fast ordentligt
  1. Vid brist: Åtgärda genom att:
   • Avlägsna den gamla filmen.
   • Rengöra glaset och närliggande ytor ordentligt. (Våttorka och avlägsna eventuella limrester med tex lacknafta).
   • Sätt fast ny film (finns i låda) och dra extra varv runt sidorna på skyddsfilmen så att den sluter helt tätt och inget damm tränger in och förstör din sikt.
 2. Handskarna är hela.
  1. Vid brist: Åtgärda genom att skruva bort dessa och laga hålet på lämpligt sätt. Kan du inte åtgärda, skriv en post på facebook så någon annan kan fånga upp det.
 3. Blästermedlet inte har sinat.
  1. Vid brist: Åtgärda genom att köpa en säck "Fajalit" från www.allblastring.se i Länna. (En säck på 25kg kostar 150kr, endast kontanter!).Kan du inte åtgärda, skriv en post på facebook så någon annan kan fånga upp det.
 4. Luftrenarens filter inte behöver bytas.
  1. Vid brist: Åtgärda genom att dammsuga rent grovfiltret eller i förekommande fall byta ut det helt.
 5. Dammsugarpåsen inte är full.
  1. Vid brist: Åtgärda genom att byta påse. Fulla påsar måste lämnas in på ÅVC och bör inte slängas bland brännbart i soprummet.

Töm dammet ur dammsugarens filter.

Dammsugaren som är kopplad till blästerskåpet står framför skåpet, och ska tömmas innan, under och efter användning.

Till vänster på dammsugaren finns det en mätare som indikerar rött då filtret måste tömmas. Filtret töms genom att när dammsugaren är igång stänga ventilen till höger och sedan vrida på vredet uppepå ett halvt varv. Maskinen kommer då att pulsera för att tömma filtret. Låt maskinen göra det i 3 minuter och vrid sedan tillbaka vredet och öppna ventilen igen. Har inte indikeringen gått tillbaka till grönt måste filtret i dammsugaren bytas.

Använd blästerskåpet

 • Ställ in allt som behövs i skåpet - tex det som ska blästras, verktyg, en liten borste osv.
 • Om fönstret eller belysningen är dålig så kan ett nytt fönsterskydd eller lampskydd sättas på. De ska finnas i en låda på hyllorna brevid kemskåpet (de kostar omkring 15 SEK styck).
 • Stäng luckan och lås ner med båda spännena.
 • Sätt på hörselskydd och munskydd.
 • Sätt på dammsugaren med grön knapp och belysningen i blästerskåpet med röd knapp ovanpå skåpet.
 • Ibland kan det hjälpa att släcka taklamporna i rummet om ljuset från taklamporna reflekteras och det är svårt att se igenom fönstret.
 • Kontrollera flödet av tryckluft med fotpedalen och möjligtvis inställningen under skåpet till vänster.
 • Blästra aldrig rakt på handskarna eller fönstret - alltid neråt eller bakåt.

Efter användning

 • Innan du öppnar luckan vänta tills att det mesta av dammet har lagt sig (~60s).
 • Klappa ihop händerna i skåpet för att bli av med damm på handskarna.
 • Dammsug runt skåpet och i rummet (det hamnar alltid lite sand utanför när man öppnar och stänger luckan.)
 • Töm dammsugarens filter ordentligt.
 • Byt dammsugarpåse om påsen börjar bli full.
 • Kontrollera att luftrenaren är avstängd eller att timerfunktionen är aktiverad innan du lämnar rummet.

Mer information

Det finns andra blästermedel att byta till, men det är väldigt viktigt att de inte blandas och att man inte lämnar maskinen med något annat blästermedium. Blästermediet som ska finnas i blästern ska alltid vara Fajalit när du lämnar maskinen för dagen.

http://www.verktygsstallet.se/sortiment/blastring/maskiner/blasterkabin-sbc-420/

Blästermediet är brun aluminium oxid.

Bilder

Blästringsskåp öppet.jpg
Blästringsskåp stängt.jpg