Blästerskåp

Från Stockholm Makerspace Wiki
Version från den 11 maj 2020 kl. 15.17 av Winst (diskussion | bidrag) (Blästerskåpet är tillfälligt avstäng pga underhåll (2020-04-25))
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hur Blästerskåpet funkar

Blästerskåpet använder special sand att blästra bort färg osv fran object. Sanden finns i botten av skåpet och sugs upp till pistolen och ut genom munstycket av trykluft som regleras med fotpedalen. Sanden faller ner igenom gallret för att återanvändas. Damm som bildas fångas av den inbyggda dammsugaren.

Användning

Förbered rummet.

Under drift så kan det bli väldigt dammigt i rummet.

 • Ställ undan eller täck känsliga objekt.
 • Stäng dörren till korridoren.
 • Sätt på fläkten i spayskåpet och öppna sprayskåpets lucka för att ventilera rummet (kontrollen ar på väggen mitt emot dörren).
 • Hämta en dammsugare för att dammsuga golvet.
 • Koppla in tryckluften i nedre vänstra hörnet av blästerskåpet. Anslutning och slang finns vid diskbänken.

Kontrollera att

 1. Fönsterskyddet på insidan av rutan sitter fast ordentligt
  1. Vid brist. Åtgärda genom att:
   • Avlägsna den gamla filmen.
   • Rengöra glaset och närliggande ytor ordentligt. (Våttorka och avlägsna eventuella limrester med tex lacknafta).
   • Sätt fast ny film (finns i låda) och dra extra varv runt sidorna på skyddsfilmen så att den sluter helt tätt och inget damm tränger in och förstör din sikt.
 2. Handskarna är hela.
  1. Vid brist. Åtgärda genom att skruva bort dessa och laga hålet på lämpligt sätt. Kan du inte åtgärda, skriv en post på facebook så någon annan kan fånga upp det.
 3. Blästermedlet inte har sinat.
  1. Vid brist. Åtgärda genom att köpa en säck "Fajalit" från www.allblastring.se i Länna. (En säck på 25kg kostar 150kr, endast kontanter!).Kan du inte åtgärda, skriv en post på facebook så någon annan kan fånga upp det.

Töm dammet ur dammsugaren.

Dammsugaren är monterad på högra sidan av blästerskåpet och ska tömmas innan och efter användning, och ungefär varje 30 minuter under användning. Håll en hink under botten av koniska delen och öppna luckan. Knacka filtret med spaken för att lossna dammet. Stäng luckan.

Använd blästerskåpet

 • Ställ in allt som behövs i skåpet - tex det som ska blästras, verktyg, en liten borste osv.
 • Om fönstret eller belysningen är dålig så kan ett nytt fönsterskydd eller lampskydd sättas på. Dom finns i en låda på hyllorna över blästerskåpet (dom kostar omkring 15 SEK var...)
 • Stäng luckan och lås ner med båda spännena.
 • Sätt på hörselskydd.
 • Sätt på inbyggda dammsugaren och lampan med röda knappen längst upp.
 • Det kan behövas släcka taklamporna i rummet om det är svårt att se igenom fönstret pga spegling.
 • Kontrollera flödet av tryckluft med fotpedalen och möjligtvis inställningen under skåpet till vänster.
 • Blästra aldrig rakt på handskarna eller fönstret - alltid neråt eller bakåt.

Efter användning

 • Innan du öppnar luckan vänta omkring 30 sekunder så att mesta dammet kan lägga sig.
 • Klappa ihop händerna i skåpet för att bli av med damm på handskarna.
 • Töm inbyggda dammsugaren.
 • Dammsug runt skåpet och i rummet (det hamnar alltid lite sand utanför när man öppnar och stänger luckan.)

Mer

Det kan finnas ytterligare instruktioner och tips på whiteboarden i våtrummet.

Instructions boken finns också på väggen.

http://www.verktygsstallet.se/sortiment/blastring/maskiner/blasterkabin-sbc-420/

Bilder

Blästringsskåp öppet.jpg
Blästringsskåp stängt.jpg
Blästerskåp whiteboard.jpg