Inköpsansvariga

Från Stockholm Makerspace Wiki
Version från den 16 augusti 2020 kl. 17.06 av Andreas (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I föreningen har vi ett par medlemmar som är inköpsansvariga för avgränsade delar av verkstaden. Under verksamhetsåret så har de en budget att förfoga över och ansvar för att sköta inköpen relaterade till deras ansvarsområde, budgeten är tvådelad och innefattar en del för löpande utgifter (drift) och en del för investering i nya verktyg/maskiner. Vid större investeringar (> 2000:-) skall de inköpsansvariga ge andra medlemmar möjligheten att ge feedback på investeringen genom att öppna upp för diskussion om investeringen på Slack. Det innebär att om du vill ha möjlighet att påverka investeringar så bör du aktivt följa diskussionen på Slack.

Ansvar

● Betalning sker primärt via egna utlägg, sekundärt mot faktura efter kontakt med kassör.

● Inte överskrida budgeterade medel.

● Leverera giltiga verifikat till kassören på alla inköp.

● Investeringar över 2000 kronor skall föreslås i en till rummet hörande Slack-kanal minst 72 timmar innan inköp.

● För större investeringar kan inköpsansvariga äska pengar för hos styrelsen.

Uppföljning

Uppföljning kan ske kontinuerligt med hjälp av ett publikt Google-sheet (se nedan) där de inköpsansvariga får dokumentera sina utlägg samt att man följer diskussionerna i Slack-kanaler.

Budget

● Investeringsbudget - 10 000:-

● Driftsbudget - 5 000:-

Inköpsansvariga (2020-08-16)

  • Trärummet (Slack, Redovisning) - Christophe Loraux (Slack)
  • Elektronikhörnan -
  • Syrummet -