Öppna huvudmenyn

Jordanslutningar

Jordsanslutning flyttas lätt till plats för respektiv maskin.

Det är bayonet fattning, skrivning medurs för att låsa, moturs för att låssa. Skruva försiktigt, men ändå så att dem sitter.

Jordanslutning bayonetkoppling.jpg

Jordanslutning-plasma.jpg Jordanslutning-mig.jpg Jordanslutning-tig.jpg