Skillnad mellan versioner av "Lokalregler"

Från Stockholm Makerspace Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
m (matchar version 2019-02-04, new/updated #17-18)
Rad 1: Rad 1:
 
English: [[Rules_for_Makerspace]]
 
English: [[Rules_for_Makerspace]]
  
(''Version 2018-03-02'')
+
(''Version 2019-02-04'')
  
 
Dessa regler gäller alla föreningens medlemmar som vistas i lokalen.  
 
Dessa regler gäller alla föreningens medlemmar som vistas i lokalen.  
  
=== Regler: ===
+
===Regler:===
  
==== '''Jag är medveten om att allt jag gör i lokalen gör jag under eget ansvar.''' ====
+
===='''Jag är medveten om att allt jag gör i lokalen gör jag under eget ansvar.'''====
  
==== Jag förbinder mig till att... ====
+
====Jag förbinder mig till att...====
# ta ansvar för mina egna handlingar samt att visa hänsyn för andra medlemmar.  
+
 
# inte göra något olagligt i lokalen.
+
#ta ansvar för mina egna handlingar samt att visa hänsyn för andra medlemmar.
# inte bruka alkohol eller droger i lokalen.
+
#inte göra något olagligt i lokalen.
# inte bruka föreningens maskiner påverkad.  
+
#inte bruka alkohol eller droger i lokalen.
# själv hålla mig uppdaterad om de senaste reglerna.
+
#inte bruka föreningens maskiner påverkad.
# hitta och följa lokal/maskinspecifika regler.  
+
#själv hålla mig uppdaterad om de senaste reglerna.
# att alltid plocka undan efter mig samt att lämna lokalen i välstädad.  
+
#hitta och följa lokal/maskinspecifika regler.
# fråga ansvariga om jag är osäker på något.
+
#att alltid plocka undan efter mig samt att lämna lokalen i välstädad.
# alltid fråga innan jag fotograferar någon eller något projekt i lokalen
+
#fråga ansvariga om jag är osäker på något.
# inte bedriva kommersiell verksamhet i lokalen.  
+
#alltid fråga innan jag fotograferar någon eller något projekt i lokalen
# inte sova i lokalen.  
+
#inte bedriva kommersiell verksamhet i lokalen.
# hämta min projektförvaring senast 45 dagar efter att mitt labbmedlemskap gått ut. Efter denna tidsperiod tillfaller efterlämnat material föreningen.  
+
#inte sova i lokalen.
# ta fullt ansvar för vad mina gäster gör i lokalen. En gäst får endast vistas i lokalen om syftet är att visa hen verksamheten. Hen får inte arbeta med något eget projekt under vistelsen i lokalen.  
+
#hämta min projektförvaring senast 45 dagar efter att mitt labbmedlemskap gått ut. Efter denna tidsperiod tillfaller efterlämnat material föreningen.
# alltid lämna köket/gemensamma ytor i ett bättre skick än jag fann det. Detta är särskilt viktigt då vi delar dessa ytor med andra hyresgäster och vi riskerar att förlora tillgången till dessa vid missbruk.
+
#ta fullt ansvar för vad mina gäster gör i lokalen. En gäst får endast vistas i lokalen om syftet är att visa hen verksamheten. Hen får inte arbeta med något eget projekt under vistelsen i lokalen.
# rapportera förlorad nyckel till styrelsen omedelbart efter förlust.  
+
#alltid lämna köket/gemensamma ytor i ett bättre skick än jag fann det. Detta är särskilt viktigt då vi delar dessa ytor med andra hyresgäster och vi riskerar att förlora tillgången till dessa vid missbruk.
# rapportera skada på maskin/lokal till styrelsen omedelbart efter upptäckt.  
+
#rapportera förlorad nyckel till styrelsen omedelbart efter förlust.
# ta ansvar för de personer jag släpper in i huset. Släpp inte in någon du inte känner!
+
#rapportera skada på maskin/lokal till styrelsen omedelbart efter upptäckt.
 +
#ta ansvar för de personer jag släpper in i huset. Släpp inte in någon du inte känner!
 +
#inte avlägsna utrustning från lokalen. Stockholm Makerspace har ingen utlåningsverksamhet.
 +
#endast vistas i lokalen med giltigt medlemskap. Är min nyckel inaktiv så har jag inte tillgång till lokalen annat än som deltagare i Makerspace-aktivitet, exempelvis kurs, städkväll eller öppet hus.
 +
 
 +
 
 +
Jag förstår att om jag bryter mot någon av ovanstående regler eller på något annat sätt missbrukar min tillgång till lokalen så kan jag bli avstängd från lokalen utan att erlagd avgift återbetalas.
 +
 
 +
Jag kommer att göra mitt bästa för att säkerställa att Stockholm Makerspace är en ren, säker och välkomnande plats.

Versionen från 19 mars 2019 kl. 14.09

English: Rules_for_Makerspace

(Version 2019-02-04)

Dessa regler gäller alla föreningens medlemmar som vistas i lokalen.

Regler:

Jag är medveten om att allt jag gör i lokalen gör jag under eget ansvar.

Jag förbinder mig till att...

 1. ta ansvar för mina egna handlingar samt att visa hänsyn för andra medlemmar.
 2. inte göra något olagligt i lokalen.
 3. inte bruka alkohol eller droger i lokalen.
 4. inte bruka föreningens maskiner påverkad.
 5. själv hålla mig uppdaterad om de senaste reglerna.
 6. hitta och följa lokal/maskinspecifika regler.
 7. att alltid plocka undan efter mig samt att lämna lokalen i välstädad.
 8. fråga ansvariga om jag är osäker på något.
 9. alltid fråga innan jag fotograferar någon eller något projekt i lokalen
 10. inte bedriva kommersiell verksamhet i lokalen.
 11. inte sova i lokalen.
 12. hämta min projektförvaring senast 45 dagar efter att mitt labbmedlemskap gått ut. Efter denna tidsperiod tillfaller efterlämnat material föreningen.
 13. ta fullt ansvar för vad mina gäster gör i lokalen. En gäst får endast vistas i lokalen om syftet är att visa hen verksamheten. Hen får inte arbeta med något eget projekt under vistelsen i lokalen.
 14. alltid lämna köket/gemensamma ytor i ett bättre skick än jag fann det. Detta är särskilt viktigt då vi delar dessa ytor med andra hyresgäster och vi riskerar att förlora tillgången till dessa vid missbruk.
 15. rapportera förlorad nyckel till styrelsen omedelbart efter förlust.
 16. rapportera skada på maskin/lokal till styrelsen omedelbart efter upptäckt.
 17. ta ansvar för de personer jag släpper in i huset. Släpp inte in någon du inte känner!
 18. inte avlägsna utrustning från lokalen. Stockholm Makerspace har ingen utlåningsverksamhet.
 19. endast vistas i lokalen med giltigt medlemskap. Är min nyckel inaktiv så har jag inte tillgång till lokalen annat än som deltagare i Makerspace-aktivitet, exempelvis kurs, städkväll eller öppet hus.


Jag förstår att om jag bryter mot någon av ovanstående regler eller på något annat sätt missbrukar min tillgång till lokalen så kan jag bli avstängd från lokalen utan att erlagd avgift återbetalas.

Jag kommer att göra mitt bästa för att säkerställa att Stockholm Makerspace är en ren, säker och välkomnande plats.