Lokalregler

Från Stockholm Makerspace Wiki
Version från den 30 mars 2023 kl. 15.08 av Christoffer J (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

English: Rules_for_Makerspace

Lokalen är kameraövervakad, se Kameraövervakning.

Dessa regler gäller alla föreningens medlemmar som vistas i lokalen.

Regler:

Jag är medveten om att allt jag gör i lokalen gör jag under eget ansvar.

Jag förbinder mig till att...

 1. ta ansvar för mina egna handlingar samt att visa hänsyn för andra medlemmar.
 2. inte göra något olagligt i lokalen.
 3. inte bruka alkohol eller droger i lokalen.
 4. inte bruka föreningens maskiner påverkad.
 5. själv hålla mig uppdaterad om de senaste reglerna.
 6. hitta och följa lokal/maskinspecifika regler.
 7. att alltid plocka undan efter mig samt att lämna lokalen välstädad.
 8. fråga ansvariga om jag är osäker på något.
 9. alltid fråga innan jag fotograferar någon eller något projekt i lokalen
 10. inte bedriva kommersiell verksamhet i lokalen.
 11. inte sova i lokalen.
 12. hämta min labblåda senast 45 dagar efter att mitt labbmedlemskap gått ut. Efter denna tidsperiod tillfaller efterlämnat material föreningen.
 13. ta fullt ansvar för vad mina gäster gör i lokalen. En gäst får endast vistas i lokalen om syftet är att visa hen verksamheten. Hen får inte arbeta med något eget projekt under vistelsen i lokalen.
 14. alltid lämna köket/gemensamma ytor i ett bättre skick än jag fann det. Detta är särskilt viktigt då vi delar dessa ytor med andra hyresgäster och vi riskerar att förlora tillgången till dessa vid missbruk.
 15. rapportera förlorad nyckel till styrelsen omedelbart efter förlust.
 16. rapportera skada på maskin/lokal till styrelsen omedelbart efter upptäckt.
 17. inte avlägsna utrustning från lokalen. Stockholm Makerspace har ingen utlåningsverksamhet.
 18. endast vistas i lokalen med giltigt medlemskap. Är min nyckel inaktiv så har jag inte tillgång till lokalen annat än som deltagare i Makerspace-aktivitet, exempelvis kurs, städkväll eller öppet hus.


Jag förstår att om jag bryter mot någon av ovanstående regler eller på något annat sätt missbrukar min tillgång till lokalen så kan jag bli avstängd från lokalen utan att erlagd avgift återbetalas.

Jag kommer att göra mitt bästa för att säkerställa att Stockholm Makerspace är en ren, säker och välkomnande plats.