Intro

I metallrummet finns huvudsakligen maskiner för att jobba med olika sorters metaller. Allt från mjukare metaller som guld och silver till hårdare metaller som aluminium och stål.

Passar det inte att arbeta inuti metallrummet så har vi skarvsladdar för ström och tryckluft så att du kan arbeta utomhus i anslutning till byggnaden.

Förvaring

Det finns uppmärkt utrymme i svetsrummet för tillfällig medlemsförvaring av material och projekt, utrymmet är dock väldigt begränsat.

Regler och rekommendationer

Regler

  • Tillåtna material att bearbeta i metallrummet är metall och plast.
  • Förbjudna material är allt annat, särskilt viktigt är det att inte bearbeta trä eller kompositmaterial (kolfiber etc).
  • Trasiga verktyg och maskiner rapporteras i Slack. Verktyg och maskiner som används går sönder förr eller senare, det är naturligt och du kommer inte hamna i trubbel, tvärt om uppskattas när medlemmar tar ansvar, hjälper varandra och verksamheten!
  • Städa efter dig omgående när du är klar. Verktyg, maskiner, bänkar och golv lämnar du i ett lite bättre skick än när du kom.

Rekommendationer

  • Har du kunskap om hur verktyg eller maskiner ska användas? Ser du att något används på fel sätt? Prata med varandra!
  • Skydda ögon och öron när du använder maskiner och verktyg, skyddsglasögon och hörselskydd finns i lokalen.
  • Håll borta hår, lösa kläder och andra löst hängande saker från körande maskiner, fastnar de kan du skadas allvarligt!
  • Använd inte handskar i närheten av körande maskiner, fastnar de kan du skadas allvarligt!

Diskussioner och hjälp

Behöver du hjälp med hur något fungerar och ska användas? Fråga! Gick något sönder medan du använde det? Säg till!

Come join us on Slack in the channel #trärummet

Säkerhet

Komma igång

Bra länkar