Mindre lagerbokhylla i workshoprummet

Från Stockholm Makerspace Wiki

Nostalgi

Denna sida är inte längre aktuell och sparas främst av nostalgiska skäl.


Bokhylla workshoprummet