Skillnad mellan versioner av "Ninebot ES3"

Från Stockholm Makerspace Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapat sidan för Ninebot ES3 scootern.)
(Ingen skillnad)

Versionen från 30 november 2019 kl. 16.41

Beskrivning

Ninebot ES3 är en elektrisk scooter med navmotor i framhjulet. Drivs med två 36v 5200 mAh batterier.

Topphastigheten är ungefär 25 km/h. (Beroende på användarens vikt och rådande omständigheter såsom terräng, temperatur och batteriernas laddningsnivå)

Scootern har två tum-opererade reglage på styret och en fot-opererad broms på bakhjulet.

Användning

Starta

Placera scootern i den färdriktning som önskas, på rätt sida av vägen eller cykelbanan.

Håll i styret med båda händerna. Se till att båda reglagen är i sina neutral-lägen. Sätt ena foten på basen och ta fart med hjälp av den andra foten.

När du börjat rulla framåt så kan du aktivera scooterns motor med höger reglage försiktigt. Observera att motorn kommer inte att aktivera förrän man har nått 5 minst km/h.

Sätt upp foten på basen och se till att du står stadigt.

Accelerera

Höger reglage används för att accelerera. Ju längre ner man pressar reglaget, desto högre hastighet kommer scootern att nå.

För att sluta accelerera, så släpper man upp reglaget till sin neutral-position. Scootern kommer då att långsamt bromsa in.

Bromsa

Broms sker först och främst med den bakre fot-bromsen. I synnerhet från höga hastigheter. Tryck ner fotbromsen med hjälp av hälen.

För kraftigare inbromsningar kan man behöva pressa fotbromsen lite hårdare än normalt.


Den elektriska bromsen styrs med vänster reglage. Ju längre ner man pressar reglaget, desto hårdare kommer scootern att bromsa in.

Elektrisk broms är ett hjälpmedel för att sakta ner vid lägre hastigheter.

Undvik att aktivera den elektriska bromsen fullt vid höga hastigheter. Det kan förstöra den interna elektroniken och/eller motorn.

Stanna

Börja med att bromsa ner från hög hastighet primärt med fotbromsen. Assistera med den elektriska bromsen försiktigt vid behov.

Parkera

Om du behöver tillfälligt ställa ifrån dig scootern för att t.ex. utföra ett ärende, så gäller följande:

Parkera helst vid cykelställ eller andra lämpliga parkeringsytor för cyklar. Ställ inte scootern så att den står i vägen för annan trafik. Rådande trafikregler och skyltning gäller. Polis och parkeringsvakt har rätt att forsla bort felparkerade cyklar och scootrar.

Använd den medföljande cykellåsvajern för att låsa scootern via bakhjulet. PIN-koden till låset hittar du på ett anslag vid makerspacets scooter-parkering. Ge inte ut koden till någon annan under några omständigheter.

Använd Segway Ninebot -appen för att låsa scootern med din mobiltelefon via blåtand. Lås sedan upp scootern med samma app. Se länkar nedan. Detta låser framhjulet så att det blir svårare för tjyvar att frakta bort scootern. Sedan skall scootern även låsas med medföljande låsvajer.

Kom ihåg: Användaren/låntagaren bär allt ansvar för scootern så länge som scootern är utanför makerspacets lokaler. Detta inkluderar även parkering utanför makerspacets lokaler. Tillfallna strafförelägganden och/eller böter tillfaller alltså användaren.

Regler

Samma trafikregler som för cykel gäller även elektrisk scooter. Läs rådande trafikregler här: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/trafikregler/cyklist-mopedist-motorcyklist/trafikregler/

All användning sker helt på eget ansvar, eller målsmans ansvar.

 1. Cykelhjälm är en stark rekommendation, men inget laga krav.
 2. Scootern är enbart till för makerspacets labbmedlemmar med aktiv labbaccess.
 3. Barn under 15 år tillåts inte använda scootern.
 4. Den primära användningsområdet är för ärenden i kringområdet.
 5. Scootern skall alltid återlämnas till makerspacets lokaler efter användning. Inga undantag.
 6. Det är ej tillåtet att ta med scootern hem.
 7. Det är ej tillåtet att ta med scootern på bussar, tåg, tunnelbana eller annan kollektivtrafik. Detta på grund av att scootern ej är hopfällbar, vilket är ett krav från bl.a. SL.
 8. Låntagaren ansvarar helt och fullt för scootern under låneperioden.
 9. Modifikationer och/eller andra ändringar i hårdvara och mjukvara (firmware ) är ej tillåtet utan ägarens tillstånd: #3278 Mika Norén
 10. Reparation och underhåll sköts av scooterns ägare: #3278 Mika Norén
 11. Styrelsen för Stockholm Makerspace har all rätt att ändra i ovan nämnda regelverk när som helst utan förvarning.


Frågor

Fråga: Scootern har låg batterinivå. Är det okej att låna den ändå?

Svar: Undvika att låna scootern om batterinivån är låg. Risken att man den stannar innan man kommit fram är stor. Då blir man tvungen att ledan den hem till fots eller frakta hem med bil. Scootern får under inga omständigheter lämnas kvar ute på gatorna.


Fråga: Scootern fungerar inte. Vad gör jag?

Svar: Troligen är scootern urladdad. Se till att den är fullt laddad innan användning. Det kan också vara något annat fel på den. Då visar den en felkod på displayen. Kontakta ägaren för vidare råd: #3278 Mika Norén


Fråga: Scootern stannade medans jag var ute med den. Vad gör jag?

Svar: Troligen tog batteriet slut. Du måste ombesörja att den kommer tillbaks. Om du kan, ring efter en bekant som kan hjälpa dig att frakta scootern tillbaks till makerspacets lokaler med hjälp av en bil eller liknande. Annars får du leda den tillbaks till makerspacets lokaler. Undvik att lämna obevakad. Risken att den blir stulen är mycket stor då den här typen av fordon är stöldbegärliga. Det är ej tillåtet att scootern med i kollektivtrafiken.


Fråga: Scootern gick sönder medans jag använde den.

Svar: Under låneperioden är det användaren som ansvarar för scootern. Se till att den (och alla delarna) kommer tillbaks till makerspacets lokaler och kontakta ägaren ( #3278 Mika Norén ) så får vi reda ut vad som hänt och hur reparationen skall ombesörjas och finansieras. Vi kan säkert komma överens om något. Olyckor händer.


Fråga: Scootern verkar ha låst sig, blinkar och tutar när jag försöker använda den. Varför?

Svar: Scootern har troligen låsts med en mobilapplikation. Se om du kan ansluta din mobiltelefon med hjälp av Segway Ninebot -appen, och låsa upp scootern. Om inte detta är möjligt så måste scootern tas tillbaka till makerspacets lokaler för vidare hantering. Lämna inte scootern obevakad. Om möjligt, kontakta en bekant som kan hjälpa till att frakta tillbaka scootern till makerspacets lokaler med bil eller liknande. Se länkar nedan för appen ifråga.


Fråga: Jag har råkat ut för en olycka. vad händer nu?

Svar: Först och främst: Se till att du får den vård du behöver. Kontakta också polisen ( Telefon: 112 ) för att reda ut olyckan ifråga. Lämna inte olycksplatsen utan polisen eller läkares (ambulansens) tillstånd. Polisen är de som först och främst bestämmer vad som gäller under en trafikolycka. Kontakta en bekant eller ägaren ( #3278 Mika Norén ) som kan ta hand om scootern ifråga.

Länkar

Segway Ninebot appen:

Apple: https://apps.apple.com/us/app/segway-ninebot/id781148396

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.ninebot.ninebot&hl=en


Gällande trafikregler:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/trafikregler/cyklist-mopedist-motorcyklist/trafikregler/


Ägarens kontaktuppgifter:

Mika Norén, Medlem nummer 3278

Slack: https://app.slack.com/team/ULA3RFBQD

Facebook: https://www.facebook.com/mika.noren