Redsail Laser

Från Stockholm Makerspace Wiki
Version från den 6 november 2015 kl. 22.59 av AndOr (diskussion | bidrag) (Lite tips om AutoLaser)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Laserskärare Redsail CM1490

Snabbfakta Redsail laserskärare
Användning: Inroduktionskurs krävs
Modell: CM1490
Arbetsyta: 90 x 140 cm
Max hastighet: 1000 mm/s
Upplösning: 2500 DPI
Bokning: Bokningssystem
Kostnad: 1 kr/minut
Loggning: Loggbok

Material

Godkända

I följande tabell finns godkända material och prövade inställningar. Lägg till nya rader för olika tjocklekar.

Gods Skärning Gravyr Kommentar
Material Tjocklek Cut speed (mm/s) Free speed (mm/s) Corner power 1 (%) Work power1 (%) Carve speed (mm/s) Carve accuracy (mm) Slope (mm) Work power1 (%)
Interiörlimmad plywood av lövträ (ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad)
Akrylplast
Kartong
Wellpapp Brandrisk!
Papper Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Brandrisk!
Balsaträ
Bomullstyg
Polyestertyg (ren eller bomullsblandad, ej med andra inblandningar)
Läder
Glas Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet
Sten Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet
Eloxerad aluminium Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet
PET Skär dåligt

Att tänka på:

Läder

Endast vegetabiliskt garvat läder (ej kromgarvat eller dyl) utan någon färg eller beläggning. Absolut inte konstläder (som oftast är PVC eller polyuretaner)

Förbjudna material

 • Allt trä som inte nämns ovan
 • PVC eller plast som innehåller PVC
 • ABS eller plast som innehåller ABS
 • Mat
 • Kroppsdelar
 • Kretskort
 • Polykarbonat
 • All metall (förutom gravyr på eloxerad aluminium)
 • Skumplast (brandfarligt)
 • Acetalplast (POM, Delrin, Polyacetal osv)

Process för att godkänna nya material

 1. Kolla upp materialet på nätet, vad säger andra om att laserskära det?
 2. Ta reda på vilka gaser som avges vid kraftig upphettning/förbränning.
 3. Ge denna information med tillhörande referenslänkar till Erik Cederberg (#1005)
 4. Skaffa fram en provbit så vi tillsammans kan provskära

Handhavande av maskinen

Fokusera lasern

Fokusera laserhuvudet
 1. Om ditt material inte är tjockare än 25mm, kör bordet till toppläge (tryck på Punkt, Enter på panelen)
 2. Lägg i ditt material
 3. Lossa på den lettrade ringen på huvudet genom att vrida den motsols, och lyft nosen uppåt
 4. Kör ut huvudet över ditt material med piltangenterna
 5. Ta fokus-biten (13.5mm bred), sätt den mellan material och noskon, och sänk noskonen till den ligger emot fokusbiten (se bild)
 6. Vrid den lettrade ringen medsols till den spänner fast nosen (OBS. bara med lätt handkraft, annars blir den svår att få loss)

Checklista vid användning

 1. Genomför introduktionskurs för att få använda lasern
 2. Boka lasern: http://boka.se/laser
 3. Tillåtet material?
 4. Lägg i ditt material
 5. Fokusera Lasern
 6. Sätt igång maskinen genom att vrida om nyckeln på ovansidan och de två strömbrytarna på höger sida.
 7. Kontrollera Vattenkylningen (hur?)
 8. Sätt Origin
 9. Välj lämpliga inställningar
 10. Slå på Luftfiltret
 11. Kör!
 12. Lämna aldrig lasern utan din direkta uppsikt!
 13. Vänta 30sek innan du öppnar luckan!
 14. Skriv loggbok: http://mkrspc.se/5j
 15. Betala för tid: http://makerspace.tictail.com/product/driftskostnad-laserskarare

Kontrollpanelen

Användbara kommandon

Kontrollpanelen på Redsail-lasern
 • Ställa in origin: Piltangenter, origin
 • Justera skärbordets höjd:
  • Upp: 3 (U+)
  • Ner: 4 (U-)
 • Nollställ bordets höjd: Punkt, Enter.
 • Avbryt jobb: Pause/Run, ESC.
 • Starta och repetera senaste jobb: Start
 • Starta om kontrollenheten: Reset
 • Använd INTE Nödstopp för att stänga av lasern i normalfall, vi har haft problem med att säkringen i maskinen går då (okänd anledning)

Mjukvara

 • AutoLaser 2.0.8
 • Starta maskinen innan AutoLaser. Annars kan inte AutoLaser hitta och styra maskinen. Inget felmeddelande ges men varken "Start" eller förflyttningar med "Operate" fungerar.
 • "Work Preview" som visar en simulering av arbetet är viktig för att se att det blir som man har tänkt. Särskilt för "Engrave" är det bra att se att det verkligen blir ifyllt och att inte flera linjer överlappar varandra.
 • I AutoLaser så motsvarar maskinens "Origin" inte (0,0) utan objektens högsta och vänstraste koordinater, se bild. Det betyder om objektet flyttas i AutoLaser (utan att ändra Origin) så kommer den ändå skäras ut exakt på samma ställe.
 • För att använda delar av en design så kan lager ("Param") inaktiveras genom att ta bort både "Cut" och "Engrave". Ibland visar "Work Preview" fel och tar även med sådana lager ändå. Det __verkar__ dock som en riktig körning ändå respekterar avaktiveringar då.

Externa länkar