Redsail Laser

Från Stockholm Makerspace Wiki
Version från den 26 maj 2021 kl. 17.10 av Voxel (diskussion | bidrag) (Externa länkar)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kräver genomförd introduktionskurs innan användning

Laserskärare Redsail CM1490

Snabbfakta Redsail laserskärare
CM1490.jpg
Användning: Introduktionskurs krävs
Modell: CM1490
Laser: 100W CO2-Laser "Reci S4"
Arbetsyta: 90 x 140 cm
Max skärtjocklek: 20mm (beroende på material)
Max hastighet: 1000 mm/s
Upplösning: 2500 DPI
Bokning: Bokningssystem
Kostnad: 1 kr/minut
Loggning: Loggbok

Viktiga länkar

 • Bokningssystem OBS! Endast 1 timmes bokning av lasern vardagar mellan kl 17-22. 3 timmar som tidigare gäller övriga tider.
 • Betalning 1kr/minut. Om du har flera små jobb är det rekommenderat att slå ihop dem till en betalning för att minska effekten av transaktionsavgifterna
 • Loggbok - ska alltid fyllas i efter körning
 • Loggbokssvar - Se andras inställningar

Kursmaterial

Normal användning - detaljerad instruktion

Det går att förbereda det mesta arbetet i LightBurn och spara till en fil om man vill minimera tiden som laser, ventilation och kylning är på, eller om det är kö till lasern.

Bokning

 • Om du vill vara säker på att ha tillgång till laserskäraren kan du boka den max tre timmar åt gången alla dagar mellan kl 22 -17. Vardagar mellan kl 17-22 är det endast tillåtet att boka 1 timmes pass. Försök att hålla själva bokningen kort och använd tiden effektivt. Förbered gärna filerna redan innan din bokning börjar. Bokning sker via http://boka.se/laser
 • Det är fritt fram att använda lasern utan att ha bokat den i förväg. Men tänk på att folk som har bokat tid har förtur.
 • Kontrollera i vårt officiella kalendarium att det inte pågår något i workshoprummet som kan bli störda, workshops går alltid före laseranvändning. https://www.makerspace.se/kalendarium

Före användning

 • Du måste ha gått introduktionskursen för lasern. Nästa kurs kan hittas i kalendariet.
 • Se till att du har något att släcka med. Sprayflaskan med vatten ska vara full, och du ska kolla att brandsläckaren är på plats. Se Säkerhetsregler
 • Kolla att ditt material är godkänt att använda i lasern
 • Lämna inte lasern när den används! Det finns risk att något börjar brinna och du måste finnas på plats för att släcka.
 • Kom ihåg att om något händer kan du öppna luckan så stängs lasern av.

Lasermaskinen

 • Tryck på gröna knappen för att starta maskinen. Vad händer: Skärmhuvudet går till hemposition uppe till höger och sen återgår den till senaste origin. Ventilationen startar. Vattenkylsystemet för lasern startar.
 • Kolla höjden på bordet. Ribborna ska vara i höjd med den ca 5 cm breda ramen runt ribborna.
 • Öppna luckan och lägg in materialet på bordet.
 • Justera höjden på bordet vid behov. Det ska vara 6 mm mellan arbetsmaterialet och laserhuvudets mynning. Använd den 6mm tjocka träbiten (märkt med "focus") för att hitta rätt avstånd mellan mynningen och materialet.
 • Flytta laserhuvudet med piltangenterna i X och Y-led till den punkt du vill ha som job origin på din skärning, vart den punkt befinner sig i din ritning bestäms av LightBurn. Alternativt styr vad origin är i LightBurn.
 • Om du använder "user origin" i LightBurn så ställs det in med Origin knappen på laserns kontrollpanel. Lasern kvitterar med ett lite längre pip.
 • Stäng luckan.
 • Röd lampa betyder att något är allvarligt fel. Stäng av lasern och kontakta någon som vet mer än du.
 • Gul lampa betyder att lasern inte är klar för skärning. T.ex. kan det vara att du inte tryckt på den svarta knappen än, men det kan också betyda att ventilationen inte fungerar eller att det inte finns tryckluft fram till maskinen. Innan den gula lampan har slocknat så kan maskinen inte tända laserröret.

Dator

 • Gå över till datorerna mittemot lasern och starta LightBurn. Alternativt kan man installera LightBurn på egen dator, men det kräver licens. MakerSpace har rabatt på licensen (se rubriken #Egen_dator på LightBurn sidan).
 • Vanliga filformat som går att importera är .dxf, .svg, och .ai. Olika filformat kan fungera olika och LightBurn kan importera flera olika format.
 • Om du vill att jobbet ska göras i flera steg sätter du olika färger på varje del. Färgerna finns längst ner. Varje steg och dess färg visas i panelen Param på högersidan. Stegen körs i ordning uppifrån och neråt. Justera ordningen vid behov. Det är normalt sett bäst att göra Fill, dvs gravering, före Line så att biten ligger lika stabilt under graverings fasen.
 • Dubbelklicka på ett arbetssteg.för att ändra inställningarna och ändra värden. Line följer en linje. Fill graverar, dvs fyller en yta. Hastigheten och effekten på lasern avgör om materialet skärs igenom, inte om det står Fill eller Line i programmet. Lämpliga värden kan finnas i tabellen, annars kan ledtrådar finnas i Loggbokssvaren
  • Output styr om den aktuella lagret kommer skäras av lasern eller inte. Det går också att kontrollera vilka objekt lasern skär via "Cut Selected Graphics".
  • Max- och Min- Power styr styrkan på lasern. Eftersom laserskäraren måste sakta ner i hörnen så sänker den effekten ner till det du ställer in på Min Power beroende på hastigheten i kurvan för att inte kanterna ska bli för brända när den saktar in. Beroende på material och inställningar så kan den vara ner til hälften av Max Power.
  • Fill har några ytterligare inställningar som är bra att känna till. Bi-dirtectional fill kontrollerar om laserns ska skära i båda riktningarna när den åker fram och tillbaka för varje linje. Line Interval är hur långt avståndet ska vara mellan varje linje.
  • Ett arbetssteg kan göra både Line och Fill. Fill görs först.
 • Man kan se storleken på markerade objekt uppe till vänster och verifiera att importen verkar rimlig.
 • Klicka på knappen på Work Preview och kolla att det blir som förväntat. Knappen Work Budget visar beräknad tid (inte den tid du betalar för, det står på lasermaskinen).
 • Kör en Frame och kontrollerat att laser huvudet är ovanför materialet. OBS! Tänk på att vid gravering (Fill) så kommer laserhuvudet röra sig utanför området så se till att inte ha något i vägen för huvudet.
  • [ ]Frame följer de fyra min och max kanterna medan ( ) Frame följer de yttersta kanterna av det man ritat. Till exempel med en cirkel så kommer [ ]Frame laserhuvudet att röra sig i en kvadrat som innesluter cirkeln medan med ( )Frame kommer huvudet att följa cirekln.

Körning av program

 • Tryck på Svarta startknappen på lasern (sätter igång tryckluften till huvudet och timern).
 • Tryck på Start i LightBurn, nu börjar lasern gravera eller skära.
 • Lämna aldrig lasern utan din direkta uppsikt! Den kan verka klara sig bra själv men oväntade saker händer då och då.
 • Vänta i 30 sek innan du öppnar luckan så att ventilationen hinner suga ut även den sista röken.
 • Timern går tills du stoppar med svarta knappen eller lyfter på locket. Båda varianterna stänger av laserröret och tryckluften.
 • Stäng av lasermaskinen helt på den röda knappen (inte Nödstoppsknappen). Tiden står kvar i timern tills lasern startas igen.
 • Städa i och runt maskinen.
 • Betala för tiden Samla gärna ihop till runt 50 kr när du betalar pga avgifterna webb-shopen tar ut. Eller betala i samband med nåt annat du betalar, t.ex. labb-avgiften.
 • Skriv i Loggboken

Tips och trix

 • Om du ska skära ut bitar med andra bitar inuti, börja med de inre bitarna, jobba inifrån och ut, så att materialet hålls på plats. Skärordningen styrs av listan i LightBurn - den inställning/färg som ligger överst skärs först.
 • Prova olika inställningar på en testbit av materialet för att sedan välja vilken inställning som passar ditt projekt. T.ex. en 10 mm kvadrat för hastighet och effekt på rak skärning samt en 10 mm cirkel för test av min power. Testa även gravyr så den blir som du tänkt dig med djup, linjeavstånd osv.
 • Ett sätt att spara material är att låta en algoritm packa ihop bitarnas position före du skär. SVGNest.com är ett bra och gratis online-verktyg.

Fill & Line

 • Fill: Gravering genom att laserhuvudet rör sig horisontellt båda vägarna. Man kan göra fotografibilder, mörka fält, osv. Unvik gravering i Y led eftersom bommen är tung. X led är dessutom mycket snabbare. För att resultatet ska bli bra med egen dator krävs att offset för gravyren är inlagda i LightBurn, se rubriken #Egen_dator på LightBurn sidan.
 • Line: Strålen rör sig utefter en linje, man jobbar med konturer, eller vektorbaserade banor.

Gravera (definierat som en märkning som bara går en aning ner i ytan) görs normalt sett med "Fill", men går även att göra med "Line" inställd på en låg effekt, beroende på vilken effekt du är ute efter.

Skärning (definierat som att du skär ut bitar genom att lasern går igenom materialet) görs alltid med "Line".

Säkerhetsregler

 • Kolsyresläckaren samt den lilla vattensprutan skall alltid finnas vid lasermaskinen.
 • Ställ inget på lasermaskinen
 • Lasern är inget arbetsbord
 • Använd bara lasern på godkända material

Snabb checklista för ERFARNA

 • Kolla att vattenflaskan är full och att brandsläckaren är på plats
 • Starta maskinen med grön knapp
 • Höj bordet vid behov
 • Lägg in material
 • Justera laserns höjd (med lätt handkraft)
 • Flytta till origin
 • Stäng luckan
 • Starta LightBurn, förbered fil
 • Kör Frame & simuleringen
 • Tryck svarta knappen på lasern
 • Klicka Start i LightBurn
 • Städa
 • Betala och Logga

Rotationsmodul

Rotationsmodul.jpg

Spacet har en rotationsmodul för att gravera på runda objekt så som flaskor. Se Rotations modul laser för information och instruktioner för den.

GLÖM INTE ATT AVAKIVERA ROTATINSMODULKNAPPEN NÄR DU ÄR KLAR, annars kan livet bli mycket förvirrande för nästa person.

Material

Redsail-and-shelf.jpg

Materialförvaring

Skivmaterial

 • Samtliga skivor ska vara tydligt uppmärkta med namn, medlemsnummer och datum då skivan ställdes dit.
 • Skivor som ej är korrekt uppmärkta eller som förvarats längre än tre månader kommer att betraktas som allmänhetens och fritt att använda.
 • Önskas längre förvaring kan datumet uppdateras vid ett senare tillfälle.
 • Mindre skivor (A3 eller mindre) ska förvarats i medlemslådorna för att underlätta städningen runt lasern.

Spill

 • Större spillbitar ska rensas från oanvändbart material och placeras i avsedd låda
 • Mindre spillbitar (skräp) ska brytas ner och slängas i avsedd soptunna vid lasern. Är soptunnan full kan säcken slängas i soprummet (läs mer om städrutiner).

Godkända material & parametrar

I följande tabeller finns godkända material och prövade inställningar. Lägg till nya rader för olika tjocklekar om det saknas i tabellen för skärning.

Parametrarna för gravering kan behöva justeras en del beroende på vad som ska graveras. Se mer info under LightBurn sidan.

Gods Gravyr Kommentar
Material Speed (mm/s) Max Power (%) Min Power (%) Line Intervall (mm)
Akrylplast

Viktigt, läs ytterligare info!

1500 70 70 0.1 Gjuten akryl är generellt bättre för gravering än extruderad
Plywood - Interiörlimmad plywood av lövträ

(ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad)

1000 70 70 0.1
MDF 1500 70 70 0.1
Trampa dörrmatta 600 80
Stämpelgummi 800 30 30 0.05 Gäller det stämpelgummi som säljs på makerspacet, Trodat Aero från Fröbergs. Gamla parametrar
Glas 700 30 30 0.05 Viktigt att putsa glaset först för gott resultat
Aluminium Eloxerad
Bomullstyg
Kartong
Balsaträ
Läder Endast vegetabiliskt garvat läder. Ej konstläder. Se även viktig info!
Sten
Pepparkaka OBS! Endast tillåtet under ArkDes Pepparkakstävling! Se även viktig info!
Papper Ej tillåtet att gravera Brinner


Gods Skärning Kommentar
Material Tjocklek mm Cut Speed (mm/s) Max Power (%) Min Power (%)
Akrylplast

Viktigt, läs ytterligare info!

2
Akrylplast

Viktigt, läs ytterligare info!

3 30 90 25 Med skyddsplast
Akrylplast

Viktigt, läs ytterligare info!

5 15 90 30 Med skyddsplast
Akrylplast

Viktigt, läs ytterligare info!

10 6 90 90 Med skyddsplast
Akrylplast

Viktigt, läs ytterligare info!

20 1 60 60
Plywood - Interiörlimmad plywood av lövträ

(ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad)

3 40 90 20
Plywood - Interiörlimmad plywood av lövträ

(ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad)

4 35 95 20
Plywood - Interiörlimmad plywood av lövträ

(ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad)

6 25 95 25
Plywood - Interiörlimmad plywood av lövträ

(ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad)

9 10 95 95
MDF 3 40 95 20
MDF 4 30 95 20
MDF 6 15 90 30
MDF 8 11 95 60
Kartong 3 300 95 20
Papper 600 40 10 Brandrisk!
Balsaträ
Bomullstyg
Nylontyg
Polyestertyg Ren eller bomullsblandad, ej med andra inblandningar
Läder Endast vegetabiliskt garvat läder. Ej konstläder. Se även viktig info!
PET Skär dåligt
EVA-foam
Skumplast SP30 (LDPE) 10 40 60 40 Gamla parametrar
KAPA skiva, vit - http://www.materialbutiken.se/ 5 50 35 20 Bäst resultat även om skumplasten i mitten smälter vilket är ofrånkomligt. Brandrisk!
KAPA skiva, vit - http://www.materialbutiken.se/ 5 120 70 30 Bra resultat men något rundade hörn på undersidan. - Brandrisk!
Kork OBS. Naturkork, inte "Gummikork" som har inblandningar av olika syntetiska hartser.
Stämpelgummi 3 30 50 20 Gäller det stämpelgummi som säljs på makerspacet, Trodat Aero från Fröbergs. Gamla parametrar
Pepparkaka ca 3 30 50 50 OBS! Endast tillåtet under ArkDes Pepparkakstävling! Se även viktig info!
Glas Ej tillåtet att skära
Aluminium Eloxerad Ej tillåtet att skära
Sten Ej tillåtet att skära

Viktig info om vissa material:

Transparent Plast och Akrylplast

Det finns många typer av transparent plast, och likt det klassiska ordspråket "allt är inte guld som glimmar" så är inte all genomskinlig plast akrylplast. Om du inte är 100% säker på att den plast du vill skära är akrylplast eller någon av de andra tillåtna typerna så MÅSTE du fastställa vilken plasttyp det är, om du inte kan göra detta så får du helt enkelt inte använda den i lasern.

Att skilja på tex Akryl och Polykarbonat går att göra med ett Burn Test: http://www.boedeker.com/burntest.htm

http://hackaday.com/2015/03/14/how-to-identify-plastics-before-laser-cutting-them/

Läder

Endast vegetabiliskt garvat läder (ej kromgarvat eller dyl) utan någon färg eller beläggning.

Absolut inte konstläder (som oftast är PVC eller polyuretaner)

Metall

Metall kan inte skäras i vår laser, detta kräver betydligt mycket högre effekter och andra modifikationer.

Ren metallyta reflekterar lasern vilket betyder att den dels inte kommer att påverkas i någon större utsträckning, och dels att reflektionerna kan hamna på andra ställen och vara skadlig för maskin eller människa.

Den enda metall som går bra att gravera är eloxerad/anodiserad aluminium.

Mat

Det är inte tillåtet att skära mat i lasern. Enda undantaget är under årliga Pepparkakstävlingen på ArkDes, då Makerspace deltar.

Trä

Lövträ fungerar oftast bra att skära i, medan trä med mycket kåda oftast fungerar dåligt, och kladdar dessutom ner laserns speglar och linser, varför vi inte vill att detta används.

När det gäller plywood så går det bra att skära i lövträplywood av interiörlimmad kvalitet, limmet i exteriörlimmad kvalitet skär dåligt och limmet i marinkvalitet är ännu sämre.

Däremot går det bra att gravera i ytan på de flesta typer av trä.

Förbjudna material (material som har utvärderats och avslagits)

Notera att detta endast är en lista på saker som vi vet är olämpliga att skära, alla material måste fortfarande gå igenom processen för godkännande innan de används.

 • Trä:
  • Allt trä som inte nämns ovan
  • OSB-Skiva (epoxyt fungerar som reflex och riskerar att ha sönder lasern)
 • Plaster:
  • ABS eller plast som innehåller ABS
  • Acetalplast (POM, Delrin, Polyacetal osv)
  • Neopren (Handelsnamn för Kloropren) Utvecklar giftiga gaser (fosgen och väteklorid) vid förbränning.
  • Polykarbonat
  • Polystyren (Utvecklar bland annat bensen)
  • PVC eller plast som innehåller PVC. Vinyl är PVC. "C" står för "Chloride"; giftig klorid-gas avges vid förbränning.
  • Skumplast, utom LDPE. (Brandfarligt)
 • Övrigt:
  • Mat
  • Kroppsdelar
  • Kretskort
  • All metall (förutom gravyr på eloxerad aluminium)
  • Alla tyger med någon form av coating (polyuretan, vinyl, osv)

Process för att godkänna nya material

 1. Kolla upp materialet på nätet, vad säger andra om att laserskära det?
 2. Ta reda på vilka gaser som avges vid kraftig upphettning/förbränning.
 3. Ge denna information med tillhörande referenslänkar till Erik Cederberg (#1005)
 4. Skaffa fram en provbit så vi tillsammans kan provskära (om punkt 1 och 2 visar att det är lämpligt)
 5. Om vi kommer fram till att det fungerar och är säkert, lägg till det i wikin! (skapa användarkonto genom att trycka på knappen längst upp till höger på den här sidan)

Leverantörer

Material på Makerspace till försäljning

Vad finns till försäljning i dagsläget?

Interiörlimmad björkplywood i tjocklekarna 3, 4 och 6 mm. Storleken är 76x76 cm.

Stämpelgummi A5. I lådorna till vänster om lasermaskinen.

Gravyrlaminat i akryl 15x20 cm. I lådorna till vänster om lasermaskinen.

Kartong

MDF

Önskemål på material att sälja/skänka på spacet

Akrylplast (önskas av Josefin Palmgren)

Samköp och försäljning av gammalt material

För dig som är intresserad av samköp eller kanske har lite gammalt material till försäljning/bortskänkning tänkte jag att vi kan snacka om det i den här gruppen:

https://www.facebook.com/groups/1728078514100499/ /Josefin

Kontrollpanelen

Användbara kommandon

Kontrollpanelen på Redsail-lasern
 • Ställa in origin: Piltangenter, origin
 • Justera skärbordets höjd:
  • Upp: Z+
  • Ner: Z-
 • Nollställ bordets höjd: Tryck på Menu, sen Function, Axes reset, Reset Z
 • Avbryt jobb: Pause/Run, ESC.
 • Starta och repetera senaste jobb: Start
 • Starta om kontrollenheten: Reset

Mjukvara

LightBurn är installerat på Makerspace datorer vid lasern. Alternativt kan man installera LightBurn på egen dator, men det kräver licens. MakerSpace har rabatt på licensen (se rubriken #Egen_dator på LightBurn sidan).

Byte av filter

Om ventilationen fungerar dåligt så det blir mycket rök i maskinen kan det vara dags att byta filter.

Ventilation

Kontrollera först:

 • Att gula spjället bakom maskinen står i läget OPEN
 • Att fläkten strax under spjället är igång
 • Att tryckluften startar när du startar laserskärning
 • Att du kan använda laserskäraren (vilket kollar sensorer som du inte kan kolla själv)

Filtret är en rulle med ca 20 mm tjockt fluffigt vitt material. Kan ligga i en säck och t.ex bakom laserskäraren.

Filtret är en rulle med ca 20 mm tjockt fluffigt vitt material. Kan ligga i en säck och t.ex bakom laserskäraren.

Arbetsgång

Smutsiga kläder

 1. Ta på skyddskläder
 2. Öppna den röda lådan på baksidan om lasermaskinen
 3. Slidar ut filterramen
 4. Klickar loss filtret
 5. Stoppar ner det i en sopsäck (det är rejält skitigt)
 6. Tar fram rullen med filtermatta
 7. Klipper av en lagom lång bit
 8. Klickar fast det i ramen och stoppar in ramen, stänger lådan
 9. Testar att det nu fungerar bra, annars rapportera att det är fel på ventilationen

Logg för underhåll av maskinen

Loggen blev lite för stor för att ha på denna sida, så den är flyttad till undersidan Redsail Laser - Maskinlogg

Externa länkar

Kursledare

Certifierade Kursledare för att köra laserkurs:

Namn Certifierad för Certifierad av Datum Hållit en kurs
Niclas Basili Introduktionskurs Laserskärare Erik Cederberg 2015-??-?? Ja
Dan Hörner Introduktionskurs Laserskärare Erik Cederberg 2016-??-?? Ja
Christoffer Jonsson Introduktionskurs Laserskärare Erik Cederberg 2016-??-?? Ja
Peter Ahrén Weschelmann Introduktionskurs Laserskärare Erik Cederberg 2016-??-?? Ja
Per Blomberg Introduktionskurs Laserskärare Erik Cederberg 2017-08-31 Ja
Didrik Madheden Introduktionskurs Laserskärare Erik Cederberg 2017-08-31 Ja
Elias Emanuel Introduktionskurs Laserskärare Erik Cederberg 2017-08-31 Nej

Bilder

Bilder från 2016

Bilder på Lasern

Bilder från uppgraderingsprocessen

Bilder från leveransen

Dokumentation & program styrsystem

Redsail laser styrsystem

Zelio soft 2 program filer

PDF

Original projekt filer går ej att ladda upp.

Ruida protocollet

Lite kod för ruida protocollet