Öppna huvudmenyn

Slack (Searchable Log of All Conversation and Knowledge) är ett chat/samarbetsverktyg. Makerspace har en Slack där man kan skapa kanaler för projekt eller bara komma och hänga.

https://stockholmmakerspace.slack.com/

För att gå med kan man gå till följande länk. https://launchpass.com/stockholmmakerspace När man fyllt i formuläret får man ett email för att fortsätta registreringen.

När man gått med, för att se andra kanaler än de två som man läggs till automatiskt i måste man clicka på "CHANNELS", sen den kanal man vill gå med i och slutligen "Join Channel"


SlackChannels.pngSlackBrowseChannels.png SlackJoinChannel.png