Öppna huvudmenyn

Ändringar

CNC Portalfräs

239 byte lades till, 25 mars 2020 kl. 19.16
Handhavande av maskinen
#Starta fräsen i styrprogrammet
#Home all
##Om knappen är avaktiverad, öppna högra luckan på portalfräsens front med nyckeln som finns vid gångjärnet på den vänstra luckan. Om någon automatsäkring löst ut vid uppstart, återställ den och använd maskinen som vanligt.
#Importera din G-kod i [[CNC Portalfräs#LinuxCNC|LinuxCNC]]
#Ställ in X, Y och Z för avsedd G-kod i [[CNC Portalfräs#LinuxCNC|LinuxCNC]] genom att förflytta dig till rätt punkt längs respektive axel och klicka på "Touch off" knappen för varje axel