Öppna huvudmenyn

Ändringar

CNC Portalfräs

25 byte lades till, 25 mars 2020 kl. 19.18
Handhavande av maskinen
#Starta fräsen i styrprogrammet
#Home all
##Om knappen är avaktiverad, öppna högra luckan på portalfräsens front med nyckeln som finns vid gångjärnet på den vänstra luckan. OBS! Här inne finns högspänning. Om någon automatsäkring på DIN-skenan löst ut vid uppstart, återställ den och använd maskinen som vanligtsäkringen.
#Importera din G-kod i [[CNC Portalfräs#LinuxCNC|LinuxCNC]]
#Ställ in X, Y och Z för avsedd G-kod i [[CNC Portalfräs#LinuxCNC|LinuxCNC]] genom att förflytta dig till rätt punkt längs respektive axel och klicka på "Touch off" knappen för varje axel