Skillnad mellan versioner av "Svetsrummet"

Från Stockholm Makerspace Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Förberedelser för att svetsa (MAG): Tillägg om jordanslutningar)
(Skär med plasmaskäraren: Tillägg om jordanslutnigar)
 
Rad 155: Rad 155:
 
===Skär med plasmaskäraren===
 
===Skär med plasmaskäraren===
  
#Jorda.
+
#Jorda. Se till att rätt [[Jordanslutningar|jordanslutning]] är inkopplad.
 
#Starta plasmaskäraren.
 
#Starta plasmaskäraren.
 
#Skär. Stanna inte.
 
#Skär. Stanna inte.

Nuvarande version från 26 augusti 2021 kl. 20.29

Svetsrummet.jpg

Svetsrummet finns i skyddsrummet, innan metallrummet och trärummet. Endast elsvetsning är tillåten i rummet, ej svetsning med brännbara gaser. Undantag kan eventuellt göras för handhållna gasolbrännare. Endast personer som har genomgått introduktionskursen i svetsning får använda svetsrummet.

Ansvarig medlem: Bullen

Tekniker

MMA (Manuell Metal Arc) / pinnsvets

MMA, eller "pinnsvets" är den tekniskt enklaste men svåraste svetstekniken att bemästra. Pinnarna/elektroderna är i metall med en kemisk beläggning, elektroderna finns i olika legeringar och och med olika beläggningar.

När ljusbågen tänds mellan elektroden och materialet så gör värmen att beläggningen bildar en gas som ger en skyddande atmosfär kring smältan samt att slaggen flyter upp och lägger sig som en skyddande hinna över det svetsade området.

MIG/MAG

MIG och MAG blandas ofta ihop med varandra. Teknikerna liknar varandra, men skiljer sig åt i vilken gasblandning som används och därmed vilka material som är lämpliga. Vid MIG/MAG-svetsning matas svetsmaterialet fram genom munstycket och smälter vid kontaktpunkten på grund av strömmen som leds genom svetsmaterialet. Du måste ansluta jordklämman till arbetsstycket för att returströmmen ska ha någonstans att gå. Jordklämman bör sättas relativt nära svetspunkten (det vill säga inte en halvmeter bort eller liknande) men samtidigt så långt bort att klämman inte riskerar att skadas av värmen.

 • Slitdelar, kåpa
 • Svetsspray i munstycke
 • Inställningar
  • Strömstyrka (0 - 200A?)
  • Trådmatningshastighet (0-x m/min?)
  • Gasflöde (0-20 l/min, 10 l/min som utgångsvärde)

Vår svets är en Kemppi Kempomat 2100 MIG/MAG-Svets.

MIG

MIG står för "Metal Inert Gas" och använder ren skyddsgas, t ex argon. Tekniken passar för rostfritt stål och aluminium, men ej stål.

MAG

MAG står för "metal active gas" och använder en så kallad mixgas, dvs skyddsgas blandad med koldioxid. Tekniken passar för stål ("svartplåt"). Gasblandningar säljs under olika varumärken. Gasen som används i svetsrummet kallas Arcal Force, och består av argon med 18% koldioxid.

TIG

Inert gas, Argon (Ar)

Vi har en vattenkyld AC/DC TIG-svets, ESAB Caddy Tig 2200iw TA-34 TIG-Svets

Plasmaskärning

Skär i elektriskt ledande material.

Vår plasmaskärare är en Hypertherm Powermax30 Air Plasmaskärare.

Skyddsutrustning och säkerhet

Skydd tillhuvud.jpg
Skydd klader.jpg

Vid svetsning bildas svetsloppor, små glödheta partiklar, samt UV-ljus som kan skada ögon och hud. Därför är det av högsta vikt att du använder skyddsutrustning samt är insatt i säkerhetsrutinerna för att undvika skada på dig själv eller föremål i din närhet.

Svetshjälm

En svetshjälm skyddar ansiktet mot svetsloppor, samt ögonen mot ljus. Svetshjälmen har ett skyddsfönster som mörknar under svetsning för att skydda ögonen. Det sitter en solcell på hjälmen som känner av när skyddsfönstret ska bländas. Ju högre DIN-värde desto mörkare blir skyddsfönstret.

Det finns tre typer av svetshjälmar tillgängliga i svetsrummet:

 • En med ställbar bländningsgrad (DIN 9-13), som är lämplig för MIG/MAG, MMA/Pinne och TIG.
 • En med fast bländningsgrad (DIN 5) som är lämplig för plasmaskärning.
 • En typ med fast bländningsgrad på DIN 11 som i första hand är tänkta för kursverksamhet, men även går bra att använda till svetsning om du tycker det är jobbigt med automatisk avbländning.

Klädsel

I svetsrummet finns det handskar, svetsoveraller, svetshuva, svetsförkläden och skyddsskor att tillgå. Du kan även använda egna skyddskläder som uppfyller säkerhetskraven. Ingen polyester, fleece eller andra plastmaterial, då de kan fatta eld. Skyddskläder i bomull eller ull är ok. Skyddsskor bör ha stålhätta.

Svart overall är svetsoverall, de är flamskyddade och brandsäkra.

Blå overall är verkstadsoverall, de är inte branskyddade.

Öronproppar

Öronproppar skyddar mot att få in svetsloppor i örongången, vilket är både farligt och en väldigt obehaglig upplevelse.

Brandsäkerhet

Rummet är en egen brandcell, så dörren skall hållas stängd. Inget brännbart material får förvaras i svetsrummet. Städa upp innan och efter arbete, även om någon annan har lämnat det stökigt efter sig. Det är alltid ditt eget ansvar att se till att du arbetar i en säker miljö.

Släckning

Det finns en brandfilt, en CO2-släckare samt en pulversläckare tillgänglig. Använd i första hand brandfilten vid behov.

Ventilation

Utsuget skall alltid vara igång när du svetsar och placerad ca 20-30 cm ovanför svetshandtaget

Pacemaker

Elsvetsning skapar starka magnetfält som kan störa en pacemaker. Se därför till alltid rådgöra med behandlande läkare innan du svetsar.

Vinkelslip (Och andra roterande verktyg)

 • Sätt upp håret ordentligt
 • Inga löst hängande delar (Nyckelband, etc)
 • Se till att sprängskyddet är monterat på vinkelslipen innan du använder maskinen

Material

 • Ämnet ska vara rent - ingen rost.
 • Svetsa absolut inte galvaniserade detaljer. Det mesta du kan köpa på vanliga affärer har en ytbehandling av zink. Vid svetsning så bildas gaser som är väldigt farliga, och man får så kallad galvfrossa. Om du vill svetsa galvaniserade detaljer så ta bort den galvaniserade beläggningen några cm från din tänkta svetsfog. Det går bra att använda roterade borste eller bläster. Spraya zinkspray eller kallgalvanisering för att få samma skydd igen.

Material till salu och gratis material

Material uppmarkt till salu betalas via webbshoppen.

Metal tillsalu.jpg


Material förvarat mot väggen in i svetsrummet är gratis om det inte står namn, medlemsnummer och datum på. Ställer du dit eget material så se till att märka upp det. Om det står någons namn på - fråga dem först!

Svets-materialstallning.jpg

Förberedelser för att svetsa (MAG)

 • Dra i spaken för att dra igång gasen. Regelera med regulatorn till 10 l/min
 • Ställ in gasflödet
  • Håll munstycket uppåt och tryck på knappen i ett par sekunder för att släppa fram gas och kontrollera att flöded är korrekt
 • Kontrollera tråden
 • Ställ in trådmatning. Mata inte tillbaks tråd.
 • Kapa tråden så den sticker ut cirka 20mm
 • Kontrollera polaritet
 • Kontrollera induktans
 • Jordklämman
  • Se till att rätt jordanslutning är inkopplad.
  • Sätt jordklämman så nära där du ska svetsa som möjligt. För då minimerar man risken och värmen.
  • Se till att du har bra kontakt. Det är 90% av svetsning.
 • Punktutsug
  • Starta fläkten
  • Placera utsugen nära arbetsstycket
  • Inte för nära, får inte suga bort skyddsgasen

MAG-svetsa

Punktsvetsa

Det är bra att fixera med punktsvetsning först. Järn rör sig när det blir varmt.

När du svetsat en punkt, gör nästa inom 5 sek.

Svetsa

 1. Kontrollera att du gjort alla förberedelser.
 2. Sikta var du ska börja i svetsen.
 3. Tryck på knappen på handtaget. Det finns endast av/på. Det slår igång gas, trådmatning och ström. Tråden blir då ledande.
 4. Dra handtaget långsamt där du vill svetsa.
  • Ligg emot med munstycket
  • Titta på smältan så att den ser bra ut och för att se hur snabbt du kan dra framåt.
  • Pendla på svetsen så att du inte svetsar fast och för att få en djupare svetsfog.
 5. Slå av gasen. Regulatorn visar fortfarande tryck men det är det trycket som ligger mellan regulatorn och flaskan.
 6. Låt ämnet svalna. OBS! Flytta alltid varmt och nysvetsat material med verktyg, inte med handskar för det sliter på handskarna och det kan göra ont.
 7. Städa. Svetsa aldrig i bordet på Stockholm Makerspace, för vi vill ha kvar ett väl fungerande och rakt bord. Häng inte upp varma munstycken utan låt de svalna först.

Plasmaskärning

Du behöver inte göra rent materialet från rost som ska skäras, andra föroreningar som olja eller färg ska tas bort innan (på grund av brand- och hälsorisken)

Jorda alltid även om plasmaskäraren tänder i luften oavsett om den är jordad eller inte. Se till att jorda så nära ditt tänkta snitt som möjligt, dock inte i den delen som faller bort.


Exempel på inställningar:

 • 3 mm stål halva inställningen
 • 14 mm max inställning.

Inställningar

 • Endast strömstyrka
 • On/off-knapp på baksidan används ej utan dra ut stickproppen när maskinens fläktar stannat

Skär med plasmaskäraren

 1. Jorda. Se till att rätt jordanslutning är inkopplad.
 2. Starta plasmaskäraren.
 3. Skär. Stanna inte.
  • 10 graders lutning på munstycket
  • Arbeta bort från det du skär
  • Bra hastighet - gnistorna blåser bakom
  • För långsamt - gnistorna blåser rakt ner
 4. Knacka bort slagg
 5. Maskinen måste efterkylas
  • Vänta tills fläkten har stannat
  • dra ej ut stickpropp innan fläkten stannat
  • Använd ej på och av knapp på baksidan

Kapa

 • Frihand
 • Regel
 • Mallar, Laserskära i trä
  • Kommer börja brinna, ta det försiktigt
  • Blöta?

Todo: Endast en maskin i taget Intermittens Fastspänning, inte slå sig Trådtjocklek - munstycken Slitagedelar Svart / vitt