Information om Medlemsintroduktioner

Från Stockholm Makerspace Wiki


For English, look further down this page.

Medlemsintroduktioner

Medlemsintroduktioner är till för nya medlemmar som ännu inte har skrivit på ett labbmedlemsavtal och/eller inte fått en digital Accessy-nyckel.

Om du redan har deltagit på en medlemsintroduktion, så behöver du inte komma till en ny medlemsintroduktion. Då räcker det att köpa labbaccess.

Ny på Stockholm Makerspace

Medlemsintroduktioner sker oregelbundet och med en modell där du måste boka in dig på en specifik tid. Håll koll på kalendariet för datum och länk till bokningsschema. Läs och följ instruktionerna noga när du bokar klockslag. Finns det ingen medlemsintroduktion i kalendern, finns det ingen planerad just nu, men det kommer snart nya datum.


Har du fler frågor? Läs vanliga frågorNew member introductions

New member introductions are for new members who have not yet signed a lab membership agreement and/or have not received a digital key via Accessy.

If you already have attended a new member introduction, you do not need to go to a new member introduction Then it is enough to buy lab access.

New to Stockholm Makerspace

New member introduction events are irregular and with a new model where you have to reserve a specific timeslot. Check the calendar for dates and link to reservation web. Read the instructions carefully when booking your slot. When there is no event in the calendar, no event is planned but there will soon be new dates in the calendar.


Do you have more questions? Read frequently asked questions