KY-019

Från Stockholm Makerspace Wiki

Bild

Om sensorn

'Relay' är en relämodul. Ett relä är en elektrisk strömbrytare som gör att man kan slå av och på starkström (upp till 250 volt 10 ampere). Man kan tex. styra en lampa eller en kaffemaskin.

Synonymer

KEYES 5V DC Relay Module, KY019

Koppling

Pinnen märkt - är jord, Pinnen märkt + är 5v Pinnen märkt S är signal

Arduino exempelkod

Man kan använda arduinos "blinksketch" och koppla in signal på pinne 13

Bibliotek