Rotations modul laser

Från Stockholm Makerspace Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rotationsmodul.jpg

Spacet har en rotationsmodul för att gravera på runda objekt så som flaskor.

GLÖM INTE ATT AVAKIVERA ROTATINSMODULKNAPPEN, BÅDE PÅ MASKINEN OCH I LIGHTBURN NÄR DU ÄR KLAR, annars kan livet bli mycket förvirrande för nästa person.

Att tänka på

  • Modulen är tung, var försiktig
  • Placera chucken åt vänster som på bilden, annars blir ditt resultat speglat
  • Backarna i chucken hamnar lätt fel om de vrids ut långt
  • Lasern vet inte att att rotations modulen används så den tror fortfarande att det y axeln är 90 cm lång. Det gör att modulen maximalt kan snurra straxt över tre varv utan att gå i någon gräns i kontrollern eftersom lasern ser 240mm som ett varv pga steg motorerna.
  • En konsekvens av ovan är att du behöver kontrollera på laserns kontrollpanel vad y positionen är så att du befinner dig på "rätt" ställe i y led. Annars kommer lasern tro att ditt objekt går utanför kanterna. Är det fel, rotera objektet ett varv med pil knapparna.

Handhavande

För att koppla in rotationsmodulen måste först bordet sänkas ungefär 15cm. För stora objekt kan det behöva sänkas mer.

Modulen står i vanliga fall uppe på skåpen till vänster om maskinen.

Ställ modulen tvärs emot stödskenorna (parallellt med X-axeln). Placera chucken åt vänster, annars kommer det du behöva spegla det du vill lasra i LightBurn.

Flytta laserhuvudet så att den står centrerad i y led över objektet som ska lasras.

Modulen kopplas in i en kontakt som sitter på maskinens högra sida

Anslutning för rotationsmodul.png

Man måste sedan aktivera den med en strömbrytare på maskinens utsida.

Rotation-module-switch.png

LightBurn

Under menyn, tools, i LightBurn finns rotationary setup.

Lightburn meny för rotary.png

Antalet steg per rotation är 32019. Du behöver trycka i enable rotary och fylla i objektet diameter eller omkrets.

Rotary setup.png

I lightburn kan du sedan importera, rita, osv som vanligt. Du kan antingen hålla dig inom ditt objekts omkrets i y ledet, eftersom det kommer bli ett varv sedan när du lasrar. Alternativt, lite mer avancerat för att göra till exempel en spiral runt objektet så kan y led vara upp till tre gånger omkretsen. Spiralen kan då vara upp till tre varv och bli helt utan risk för hack där ett varv slutar och nästa börjar.

GLÖM INTE ATT STÄNGA AV ROTAR SETUP I MENYN NÄR DU ÄR KLAR

Centering av modulens chuck

Chuck rotations modul.png

Om objektet du vill lasra inte hamnar centrerat i chucken så kan det beror på att backarna(de tre metallbitarna som håller fast objektet) sitter fel.

  • Skruva in backarna helt och se att de mötes i mitten av chucken. Om de gör det så är allt ok, annars följ nästa steg

Närbild chuck rotations modul.png

  • Skruva ut backarna hela vägen. Backarna kommer lossna en efter en.
  • Alla backarna och deras respektive plats i chucken är numerade. Sätt in backarna på sin respektive plats i nummerordningen 1,2,3.

Närbild chuck back 3.png Back rotations modul chuck.png