Sophantering

Från Stockholm Makerspace Wiki


Instruktion och karta från städskrubb till soprum
Instruktion och karta från städskrubb till soprum

Vi medlemmar har själva hand om sophanteringen på spacet och måste därmed både tömma och slänga soporna själva. Som tur är så kan de flesta av våra sopor kastas i soprummet som ligger alldeles i närheten av spacet!

Soptunnor och sopsäckar

Soptunnor finns spridda runt om i lokalen. Om du slänger skräp i en soptunna som är halvfull, eller börjar bli tung så är det dags att tömma den!

Knyt då ihop den ordentligt (eller använd buntband om det är svårt) och ersätt med en ny, tom sopsäck. Nya sopsäckar ska alltid finnas i städskrubben.

En knuten, lagom full sopsäck!
En knuten, lagom full sopsäck!

Nu är det dags att gå och slänga sopsäcken i soprummet!

♻ Soprummet

Soprummet ligger utanför spacet, mitt över från vår bakingång, uppe på lastkajen. Se kartan ovan.

Ingången till soprummet, sett nedanifrånlastkajen. Kortläsaren är rödmarkerad.
Ingången till soprummet, sett nedanifrån lastkajen. Kortläsaren är rödmarkerad.

Sopkärl

Det finns flera olika avfallskärl i soprummet: hushållsavfall (brännbart), kartong, plastförpackningar, plåtförpackningar, småbatterier, färgat och ofärgat glas, glödlampor, och restavfall.

Övriga grejer (elektronik, trä, metallskrot, etc) får vi försöka tömma vid behov. Lämpligtvis med någon som har bil och kan frakta bort det till en återvinningsstation.

Det är absolut förbjudet att lämna sopor utomhus (d.v.s. även kajen)! Om du inte kommer in i soprummet av någon anledning måste du ta tillbaka soporna till spacet igen.

🔑 Kort till soprummet

För att komma in i soprummet behöver man ett passerkort. Kortet till soprummet hänger i städskrubben som finns vid ingången till trä/metallrummet (se kartan ovan).

Passerkortet har en tillhörande kod som står skrivet på kortet.

Glöm inte att hänga tillbaka kortet efter användning. 😊

Hänger tillbaka sopnyckeln i städskrubben efter en lyckad tömning

Tack!

Till alla som har någon gång hjälp till att tömma soporna på spacet!