Ändringar

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Terco CNC45 CNC-fräs

545 togs bort, 28 mars 2020 kl. 20.11
Uppdaterat efter montering av 4e axeln.
===Förbereda G-kod===
Generera din G-kod (Post process i Fusion) eller handskriv den(!). För att koden över huvud taget skall kunna laddas i LinuxCNC så måste ''OBS: Du behöver man göra följande ändringar i den utmatade text-filen. #Ta inte längre ta bort alla rader som innehåller bokstaven T. Detta är verktygsval men denna maskin har ingen verktygsväljare.#Ta bort alla rader eller G43-raderna som innehåller G43behövdes förr. Denna rad har också med verktygsväljare att göra och kommer därför bara ställa till det för dig.#Lägg till följande rad högst upp i din kod: "G64 P0.05" utan citationstecken. Denna rad begränsar hur mycket maskinen får gena. Annars kan den gena rakt igenom din bit i värsta fall. För att slippa göra detta varje gång kan man titta på stycket [[#Post_Processning|Post Processing]] nedan''
===Start===
#Öppna tryckluftsventilen (se bild)
#Rikta och vrid på munstycket för önskat flöde kylmedia - luftblandning.
 
''Bubblar det bara i din t-rödsflaska? Då har slangen innuti munstycket hoppat loss.''
===Verktygsbyte===
#Byt verktyg/hylsa.
#Ladda ny G-kod.
#Dubbelkolla rörelserna (svarta rutan till höger) och koden (vita rutan nere): <span style="color:#FF0000">'''Ingen G28, G43 eller T#, ej under 5 000 rpm!'''</span>.
#<span style="color:#33cc33">"Slå på"</span> systemet i styrprogrammet, och <span style="color:#33cc33">slå på</span> strömmen till fräsen på framsidan.
#Kalibrera om Z med det nya verktyget.
'''Testad''': Om inställningarna testats av någon.
 
== Arbetsyta och 4-e axeln ==
Tercon har nu både ett skruvstycke och en 4-e axeln monterade och linjerade. Den 4de axeln begränsar tyvärr arbetsytan något.
 
För 3-axlig fräsning med skruvstycket är arbetsytan ca 160 mm x 125 mm.
 
För fräsning med 4e axeln är arbetsytan ca 50 mm x 70 mm.
==Logg==
'''2020-03-25''' Lilla skruvstycket och 4-e axeln monterade och linjerade till < 0.1mm avvikelse från vilkelrätt.
 
'''2020-03-12''' Motorer och kulskruvar bytta. Maximala hastigheten och accelerationen rejält upptrimmade. Soft limits konfigurerade så att man inte kör in i de hårda ändlägena.
*Koppla in kontakt och konfigurera LinuxCNC för verktygssensor http://cnc-plus.de/en/Router-Accessories/CNC-Tool-Length-Sensor--Tool-Offset-Setting-Sensor-.html Guide för LinuxCNC konfiguration: https://forum.linuxcnc.org/forum/10-advanced-configuration/5596-manual-tool-change--tool-lengh-touch-off?start=30#48235
==Post Processning== Om du använder Fusion 360 så kan man modifiera sin postprocessor att anpassa koden efter den CNC-maskin man har. Autodesk om hur man hittar för 4e axeln och sedan importerar en egen post-processor: https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-add-a-Post-Processor-to-your-Personal-Posts-in-Fusion-360.html==
'''OBS: Du kan antingen ladda ner en version av postprocessorn som är moddad här: https://github.com/ArmyAntSEC/MakerspaceTercoFusionPost/blob/master/linuxcncbehöver inte längre ta bort T# och G43-raderna i din G-kod för att den skall fungera.cps'''
Eller, för För att vara på den säkra sidan, ladda ner en fräsch kopia och gör sedan dessa ändringar kunna använda 4e axeln i denFusion360 så behöver du modifiera din post-processor enligt följande: https://githubknowledge.autodesk.com/ArmyAntSECsupport/MakerspaceTercoFusionPostautodesk-hsm/commitlearn-explore/ded16ef46d0859be0e5ac611f447ecf2b26ec211#diffcaas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-make-a-3-axis-post-processor-from-the-a5b62f2744095a2a00f9b1e8747ce778HSM-post-processor-library-support-4-or-5-axis-motion.html
==Bra länkar==
66
redigeringar

Navigeringsmeny